เตือนไทยมีฝนตกหนักทุกภาค

วันที่ 22 พ.ค. 2565 กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน

จึงขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวัง

ในการสัญจรผ่ านบริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวัง

ความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือ

ประกอบกับมีร่องม รสุมพาดผ่ านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแร งพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแ รงขึ้น

โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

เรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 24 พ.ค. 65

.

ขอบคุณ้อมูล thairath