กรมอุตุ เตือนพื้นที่รับมือพายุฝนถล่ม

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแ รง

ลักษณะเ ช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

และมีฝนตกหนักมากบ างพื้นที่บริเว ณภาคใต้ ขอให้ประชาช นบริเว ณภาคใต้ระวังอันตร าย

จากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากได้

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

อนึ่ง พ ายุไซโ คลนกำลังแร ง “อัสนี” บริเว ณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกล าง

กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ค าดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดีย

ตอนกล างในช่วงวันที่ 10-11 พ.ค.นี้ พายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

แต่จะทำให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแร ง

ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มของการสะสมฝุ่นละออง/

หมอกควันน้อยลง เนื่องจากมีฝนตกลงมาในบริเว ณดังกล่ าว

.

.ข้อมูล thairath