เย้ 2 ร าศีคึกคัก หลังดาวศุกร์ย้ าย ดว งเศร ษฐีจับ

หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า หมอดูชื่อดัง แนะนำเกี่ยวกับศาสตร์ความเชื่ อ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่ผู้คนศรัทธาเป๋นจำนวนมาก

ล่ าสุด “หมอช้าง” ได้ออกมาการันตี ผู้คนที่เกิ ดใน 2 ร าศี หลังดาวศุกร์ย้ าย

ดา วศุกร์ด าวดีย้ ายแล้วเกี่ยวกับเงิ นทอง ความรัก สิ่งดีๆ ในระยะ 2 สัปดาห์

ถึงกล างเดือน มิ.ย.65 หลังย้ ายแล้วร าศีใดมีสิ ทธิ์ได้โช คก้อนโต

โดยหมอช้าง ทศพร ศรีตุล า เฉลยว่า หลังดาวศุกร์ย้ าย จะส่งผลให้

คนที่เกิ ดในร าศีเมษ คนที่เ กิดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึงคนที่เ กิดวันที่ 14 พฤษภาค ม

และ คนที่เกิ ดในรราศีเมถุน คนที่เ กิดตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงคนที่เ กิดวันที่ 14 กรกฎาคม

จะได้โช คก้อนโต

ขอบคุณข้อมูล tvpoolonline