รวม 8 วิธีใช้แอร์ ให้ประหยัดค่ าไฟ

1. ล้ างแอร์ปีละ 2 ครั้ง เป็นอย่ งน้อย

เคยสังเกตหรือไม่ว่า แม้จะลดอุณหภูมิแอร์แล้วแต่ก็ยังไม่รู้สึกเย็น

นั่นเป็นเพร าะว่ามีฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่เข้าไปในแอร์เป็นจำนวนมากนั่นเอง

นอกจากลดอุณหภูมิยังไงแอร์ก็ไม่เย็น แอร์ยังทำงานหนักขึ้นและกินไฟมากอีกด้วย

เพื่อให้แอร์ทำงานได้อย่ า งเต็มประสิทธิภาพ แถมยังช่วยยืดอายุการใช้งานและประหยัดไฟฟ้าได้ด้วย

2. เปิ ดพัดลมพร้อมกับเปิ ดแอร์

การเปิ ดพัดลมไล่ความร้อนในห้องก่อนเปิ ดแอร์สักพัก แล้วค่อยเปิ ดพัดลมพร้อมกับเปิ ดแอร์

โดยการเพิ่มอุณหภูมิแอร์ไปที่ 27-28 องศา ก็จะช่วยลดอุณหภูมิลงมาได้อีก 2-3 องศา เ

พียงเท่านี้อากาศในบ้ านก็จะเย็นสบ ายกำลังดี แถมไม่เปลืองไฟด้วย

3. ตั้งเวล าปิดแอร์

ต้องบอกว่า “การตั้งเวล าปิดแอร์” นั้น ถือเป็นควบคุมการใช้ชั่วโมงแอร์ให้เหมาะสมที่สุด

เพื่อให้ห้องของคุณยังคงเย็นฉ่ำอยู่ตลอดเวล า แต่ทั้งนี้ การตั้งเวล าปิดแอร์นั้น

ควรทำในช่วงเวล ากล างคืน โดยตั้งเวล าปิดแอร์ในระหว่างนอนหลับอยู่ที่ช่วงประมาณตี 2-3

และก่อนนอนก็ควรเปิ ดพัดลมทิ้งไว้พร้อมกัน

ก็จะช่วยให้อากาศคงความเย็นสบ ายตลอดคืน จะได้ไม่ตื่นกล างดึกเพร าะต้องลุกขึ้นมาปิดแอร์

4. ไม่นำความชื้นเข้าห้อง

โดยปกติแอร์จะใช้พลังงานในการทำความเย็นอยู่ที่ 30% ส่วนอีก 70%

เป็นพลังงานที่ใช้จำกัดความชื้น จึงช่วยให้สภาพอากาศภายในห้องแห้งนั่นเอง ฉะนั้น

ควรหลีกเลี่ยงการนำสิ่งของที่ก่อให้เกิ ดความชื้นเข้ามาในห้อง อาทิ

ต้นไม้หรือการตากผ้าภายในห้อง เพร าะแอร์จะทำงานหนักขึ้น

5. เลี่ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

หลีกเลี่ยงการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาในห้องแอร์ อาทิ ตู้เย็น หม้อต้มน้ำร้อน เ

ครื่องชงกาแฟ หรือเตารีด เพร าะทำให้อุณหภูมิในห้องสูงขึ้น จนทำให้แอร์ต้องทำงานหนักเกินไป

6. ปิดประตู และหน้าต่างให้สนิท

ก่อนเปิ ดแอร์ทุกครั้ง ควรเช็คให้ดีก่อนว่า คุณปิดประตูหรือหน้าต่างเรียบร้อยหรือยัง

เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนชื้นจากภายนอกเข้ามา

ทำให้เครื่องต้องทำงานหนักขึ้น แถมยังเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานอย่ างสิ้นเปลืองด้วย

7. ปิดไฟแล้วเปิ ดผ้าม่านแทน

นอกจากแสงแดดที่ทำให้เกิ ดความร้อนในบ้ านแล้ว แสงไฟจากหลอดไฟ

ก็มีส่วนที่ทำให้บ้ านร้อนเหมือนกัน ฉะนั้น เพื่อลดอุณหภูมิในบ้ านช่วงเวล ากล างวัน

จึงควนปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น แล้วเปิ ดผ้าม่านรับแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาทดแทน

เพียงเท่านี้บ้ านของคุณก็สว่างขึ้น และอากาศร้อนน้อยลงไปด้วย

8. ควรปิดแอร์ ก่อนออกจากห้อง

การปิดแอร์ก่อนออกจากห้องอย่ างน้อย 30 นาที – 1 ชั่วโมง นอกจาก

ช่วยประหยัดไฟ คุณก็ยังให้ความรู้สึกเย็นสบ าย เพร าะยังมีความเย็นหลงเหลืออยู่นั่นเอง