ต้นไม้แบบบไหน ช่วยฟอกอากาศภายในบ้ าน ให้สดชื่น

ต้นไม้ 5 ช นิดช่วยฟอกอากาศ

ปาล์มสิบสองปันนา

อยู่ในสกุลเดียวกับอินทผลัม เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นิยมปลู กเป็นไม้ประดับทั่วไป มีขนาดลำต้นที่เล็ก และเติบโตช้า มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร

เฟิร์นก้างปล า

พุ่มสวยงาม ปลู กได้ทั้งปลู กในกระถางแขวน หรือปลู กลงดิน เลี้ยงง่าย แตกก่อใหม่เร็ว

เฟิร์นดาบออสเตรเลีย

เฟิร์นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีก้านใบย าวบ างครั้งอาจย าวถึง 1 เมตร ใบมีสีเขียวสด

ก้านใบมีสีน้ำตาล ไม้ประดับที่ช่วยทำความสะอาดให้แก่อากาศภายในอาคารได้ดีช นิดหนึ่ง

เศ รษฐีเรือนใน

มีเหง้าใต้ดิน รากสีขาว อวบน้ำ ใบเป็นแถบย าวสีเขียว ขลิบขาวตามขอบใบ ดอกสีขาว ขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม

เขียวหมื่นปี

เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็กจำพวกว่าน เป็นต้นไม้ในกลุ่มอโกลนีมา อาจมีความสูงของต้นได้ถึง 1-2 เมตร

มีย างสีขาว ลำต้นตั้งตรงเป็นไม้เนื้ออ่อน