บูชาแล้วปัง เสริมดว งให้รุ่ง ชีวิตพุ่งขั้นสุด ต้องบูชาเครื่องร างอะไร

เช็ กเลย! เครื่องร างประจำราศี บูชาแล้วปัง เสริมด วงให้รุ่ง ชีวิตพุ่งขั้นสุด !!

ร าศีมังกร : ท้าวเวสสุวรรณ จะช่วยเสริมโช คล า ภ เสริมด วงการเงิ น เ งินทองไหลมาเทมา

การเ งินคล่องตัวไม่มีติดขัด รับทรัพ ย์ รับโช คไม่มีหยุด !!

ร าศีกุมภ์ : เทพภมรจำแลง เสริมเมตต ามหานิยม คนนิยมชมชอบ คนรักใคร่เอ็นดู ความรักดี ชีวิตรักร าบรื่น

ร าศีมีน : ท้าวเวสสุวรรณ ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ าย ไล่สิ่งไม่ดี หรือคนไม่ดีให้ออกจากตัว นำพาโ ชคล าภ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ร าศีเมษ : สาริกาลิ้นทอง เสริมการพูด พูดจามีเสน่ห์ ดึงดูดคนให้เข้าหา พูดอะไรคนก็คล้อยตาม เจรจาค้ าขายมีแต่ความสำเร็จ

ร าศีพฤษภ : พระพิฆเนศ งานปัง เ งินรุ่ง เงิ นทองจะเข้ามาหล ายช่องทาง งานโดดเด่น ส่งผลให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น

ร าศีมิถุน : เทพภมรจำแลง ความรักโดดเด่น มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม หรือเพศเดียวกัน

ใครเห้นใครก็รัก ใครรู้จักใครก็หลง ชีวิตราบรื่น มีแต่ความสุข

ร าศีกรกฎ :สาริกาลิ้นทอง ปากพารว ย วาจาเป็นทรั พย์ หยิบจับอะไรเป็นเ งินเป็นทอง ปากดูดเงิ นดูดทองเข้าหาตัว

ร าศีสิงห์ : ท้าวเวสสุวรรณ ชีวิตดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ทำอะไรก็ขึ้น มีเงิ นมีทองใช้ไม่ขาดมือ

ร าศีกันย์ : พระพิฆเนศ ทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จ ขออะไรแล้วเป็นจริง สมหวั่งดั่งใจทุกเรื่อง

ร าศีตุลย์ : พระพิฆเนศ การเงิ นไม่มีติดขัด การงานร าบรื่น ดึงดูดท รัพย์เข้ามาไม่หยุด !!

ร าศีพิจิก : สาริกาลิ้นทอง เมตตามหาเสน่ห์ พูดจาเป็นเ งินเป็นทอง ปากดึงดูดท รัพย์ คนรักเพียบ !!

ร าศีธนู : ท้าวเวสสุวรรณ รับโช ค รับทรั พย์สุดปังคูณสอง เงิ นดี งานปัง แถมจะได้ล าภลอยแบบไม่ทันตั้งตัว