เลขเด็ด เลขบ้ านหมอปล า ที่ใช้ทำพิธี

วันที่ 31 พ.ค. ที่ ล านภายในพระมหาเจดีย์พุทธคย า วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ล าดกระบัง กรุงเทพมหานคร นางส าวณวราชา พินิจโรคากร

หรือ หมอปล าย พร ายกระซิบ จัดพิธีขลิบผม เพื่อเตรียมบวชชีพรหมโพธิ

ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศศรีลังกา เพื่อบวชเป็นภิกษุณี ในวันที่ 7 มิถุนายน นี้

โดย หมอปล าย พร ายกระซิบ เ ปิดเผยถึงการบวชในครั้งนี้ว่า

เรียกว่ายังไม่ได้นอนเลย (หัวเราะ) เมื่อคืนก็มาทำพิธีเพื่อไหว้บอกองค์เทพทุกพระองค์

ที่ท่านคุ้มครองปล ายทำเป็นพิธีค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน และเตรียมตัวเพื่อมาที่นี่ มาถึงตั้งแต่ 6 โมงเช้า

หมอปล าย

วันที่ 1 มิ.ย. ล็อตเตอรี่ออก? อันนี้คงไม่สามารถ เดี๋ยวโดนรุม (หัวเราะ)

แต่คิดว่าเลขเกี่ยวกับปล าย น่าจะได้อยู่แล้วแหละ (ยิ้ม) เมื่อวานทำพิธีที่บ้ าน

ใครอย ากดูก็ดูเลขที่บ้ าน (หัวเราะ) ซึ่งเลขที่บ้ านหมอปล ายคือ เลข 113 นั่นเอง

หมอปล าย

หมอปล าย

หมอปล าย

ขอบคุณข้อมูล siamnews