ตรวจสอบพื้นที่ เตรียมรับมือพายุฝน ฟ้าคะนอง

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแร ง

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเว ณประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบน

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบ างแห่งในบริเว ณภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ขอให้ประชาช นในบริเ วณดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแ รง

โดยบริเว ณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ส่วนเรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 2 มิ.ย.65

.

ข้อมูล thairath