สภาพอากาศวันนี้ เตือน ฝนตกหนักในภาคใต้

วันที่ 31 พ.ค. 2565 กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ระบุว่า ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทยมีกำลังแ รง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเว ณประเทศลาวตอนบน

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบ างแห่งในบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประฃาช นบริเว ณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแร ง

โดยบริเว ณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง

มากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ส่วนเรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 2 มิ.ย. 65

.

ข้อมูล thairath