ต้นไม้ชนิดไหนบ้ าง ช่วยฟอกอากาศ ดักจับฝุ่น

รวม 5 ต้นไม้ฟอกอากาศ ช่วยลดฝุ่น

1.ทองอุไร

เป็นอีกหนึ่งไม้พุ่มสูงที่โตเร็ว ปลู กเลี้ยงง่าย ออกดอกไว ทำให้เป็นที่นิยมปลู กริมรั้วหน้าบ้ าน

ใบของทองอุไรมีความหย าบสาก ลักษณะใบเรียวย าว ใบดก

ดอกมีสีเหลืองสว่างรูประฆังมี 5 กลีบ ออกดอกทั้งปี นอกจากนี้ชื่อ ทองอุไรยังมีความหมายเชิงมงคลอีกด้วย

2.อโศกอินเดีย

ในยุคหนึ่ง อโศกอินเดีย เคยได้รับความนิยมเป็นอย่ างมาก เรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ริมรั้วคู่บ้ านกันทีเดียว

ที่เป็นเช่ นนั้นเพร าะลักษณะทรงที่สูงย าวทรงพุ่มเรือนยอด

รูปใบปล ายแหลมโคนใบสอบ หากปลู กเป็นแถวช่วยพร งสายตา

กันแดด กันลม และช่วยป้องกันฝุ่นเข้าบ้ านได้อีกทาง

3.สน

เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่มีงานวิจัยรับรองว่า ต้นสน สามารถกรองฝุ่นละออง PM 10

ได้มากถึง 300 กรัมต่อปี(อ้างอิง : เดลินิวส์) ซึ่งต้นสนเป็นต้นไม้อีกช นิด

ที่นิยมปลู กในสวนบริเวณริมรั้วโดยเฉพาะในบ้ นตากอากาศริมทะเลที่มีลมแรง

4.กันภัยมหิดล

ไม้เถาเลื้อยขนาดกล างที่มีขนอ่อนๆ ปกคลุม รูปใบมนมีติ่งแหลมสั้นโคนใบมนและขอบใบเรียบ

ออกดอกสีม่วงอมชมพู ดอกมีขน ทยอยบ านจากล่ างขึ้นบน กันภัยมหิดล

ออกดอกเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน นิยมปลู กเป็นซุ้มไม้เลื้อยเพิ่มความสวยงามให้สวน

5.คำมอกหลวง

คำมอกหลวง เป็นอีกหนึ่งไม้ต้นที่นิยมใช้จัดสวน ด้วยขนาดความสูงที่กำลังพอดี

บวกกับเป็นไม้ดอกหอมที่มีเสน่ห์คือ ดอกจะเริ่มแย้มช่วงเย็นเป็นสีขาวนวลก่อนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม

เมื่อใกล้โรยมีกลิ่นหอมแรงมากขึ้น และร่วงตอนบ่ ายวันรุ่งขึ้น ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ