เงิ นทองโช คล าภจะเข้ามาหาไม่ขาดสาย

อาจารย์กิติคุณ พลวัน เผย ดว งวันเกิ ด วันที่ดังต่อไปนี้…”เ งินทองโ ชคล าภจะเข้ามา”

อาจารย์กิติคุณ พลวัน เผยดวงวันเกิ ด สำหรับผู้ที่เกิดวันที่ดังต่อไปนี้…

เงิ นทองโ ชคล าภจะเข้ามา โดยได้โพสต์ผ่ านแฟนเพจ อาจารย์กิติคุณ พลวัน

อาจารย์กิติคุณ พลวัน ได้กล่ าวถึง…

ด วงวันเกิ ด คนวันที่ดังต่อไปนี้

เหน็ดเหนื่อยมาเสียนาน

ถึงเวลาปัง เงิ นทองโช ค ล าภ

เข้ามาแบบจัดเต็มช่วงนี้

ซึ่งได้แก่ผู้ที่เกิ ดในวันที่…

คนที่เกิ ดในวันที่ 1,

คนที่เกิ ดในวันที่ 5,

คนที่เกิ ดในวันที่ 6,

คนที่เกิ ดในวันที่ 9,

คนที่เกิ ดในวันที่ 10,

คนที่เกิ ดในวันที่ 11,

คนที่เกิ ดในวันที่ 15,

คนที่เกิ ดในวันที่ 19,

คนที่เกิ ดในวันที่ 25

ทั้งนี้อาจารย์กิติคุณยังระบุอีกว่า…

ควรเสริมดว งชะต าตนเอง

ด้วยการไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณ

เลขมงคล 91 – 54 – 24

ขอบคุณข้อมุล brighttv