มัดรวมเลขเด็ด 2ตัว 3 ตัวตรงๆ

วันที่ 29 พ.ค.65 ที่บริเ วณด้านหลังวัดโบสถ์ร าชศรัทธา ตำบลบ างระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ได้นำดอกไม้ธูปเทียน ทำการจุดธูปบอกกล่ าว ขอตัวเลขเสี่ยงทายจากพญาบึ้ง ตามความเชื่ อ เพื่อหาตัวเลขสวยๆ

โดยการนำกระดาษที่เขียนตัวเลข 0-9 จำนวน 3 ชุด หย่อนลงไปในรูพญาบึ้ง

เป็นการเสี่ ยงทาย ตามวิถีความเชื่ อของชาวบ้ าน โดยได้ทำพิธีขอตัวเลขพญาบึ้ง

แล้วก็ได้เฝ้ารอให้พญาบึ้งคีบตัวเลข ออกมาจากปากรู

เปิ ดดูพบเป็นตัวเลข 495 นำตัวเลขที่ได้จาการเสี่ยงทาย ไปเสี่ยงด วงกัน ซึ่งทั้งหมดเป็นความเชื่ อส่วนบุคคล

ที่บริเว ณวัดสนามชัย ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ประชาช นเดินทางมาทำบุญในวันหยุด

รวมถึงมาไหว้สิ่งศักสิ ทธิ์ของพร เพื่อความเป็นสิริมงคล

พบชาวบ้ านเดินทางมาขอ ไอ้ไข่ พร้อมจุดประทัดแก้บนกันอย่ างต่อเนื่อง

หนึ่งในนั้นเป็นชาวบ้ านผู้โชคดีชาวพระนครศรีอยุธย า ที่ได้จากการจุดประทัด

ทายตัวเลขถวายไอ้ไข่ ถูกเลข ติดต่อกันมามาหล ายนัด ได้จุดประทัดถวายแขวนไว้ที่คอ

ตัวเลข 23-615 นักท่องเที่ยวไม่พล าด ส่องตัวเลขปลายดังกล่ าว