เตือน อีสาน ตะวันออก ใต้

สภาพอากาศวันนี้ ไทยมีฝนต่อเนื่อง ตกหนักภาคอีสาน-ตะวันออก-ใต้

วันที่ 30 พ.ค. 2565 กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ระบุว่า มร สุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทยมีกำลังแ รง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเว ณประเทศลาว

และเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งในบริเว ณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สำหรับคลื่นลมบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแ รง

โดยบริเว ณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง

มากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

เดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ส่วนเรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 2 มิ.ย. 65

.

ข้อมูล thairath