ต้นไม้ ที่ควรปลู กไว้บริเวณบ้ าน

รวม 6 ต้นไม้ดูดส ารพิ ษ กรองอากาศ

1. ต้นบอสตันเฟิร์น

ปัจจุบันเป็นพืชที่นิยมนำมาตกแต่งบ้ าน ด้วยรูปทรงมีเอกลักษณ์ สวยงาม

โดยเป็นพืชที่ชอบความชุ่มชื้น ฉะนั้นควรหมั่นรดน้ำอย่ างสม่ำเสมอ หากมีอาการข าดน้ำ ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และร่วงหล่นลง

2. ต้นไอวี่

ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน ที่สามารถปลู กได้ง่าย ทนต่อทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็น แสงแดดส่องถึง

แดดรำไร และ อากาศแห้ง นิยมนำมาปลู กภายในอาค าร ซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์

3. ต้นเบญจมาศ

เป็นต้นไม้ที่ชอบแดดจัดหรือกึ่งแดด และเป็นพืชที่ต้องการน้ำค่อนข้างมาก เหมาะสำหรับการปลู ก

ไว้บริเวณระเบียงหรือริมรั้วภายในบ้ าน ในส่วนของดอกจะมีหลากหลายสีสัน ที่ให้ทั้งความสดชื่นและสวยงาม

4. ต้นแก้วกาญจนา

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่ไม่ค่อยมีเวลา Infinity Design ผ้าม่าน ขอแนะนำเป็นต้นแก้วกาญจนานี้เลย

เพร าะดูแลง่าย ทนทาน แม้จะมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถเจริญเติบโตได้

5. ต้นกวักมรกต

ต้นไม้มงคล ที่มีความเชื่ อว่า หากนำมาปลู กจะช่วยส่งเสริมเรื่องโช ค ลาภ กวักเงิ นกวักทองเข้ามายังภายในบ้ าน

โดยต้นกวักมรกตนี้ เป็นต้นไม้โชว์ใบ ที่มีความสวยมันวาว ชอบอยู่ในที่แสงน้อย

และสามารถดูแลได้ง่าย นิยมนำมาปลู กภายในบ้ านหรือภายในอาค าร

6. ต้นเขียวหมื่นปี

ปิดท้ายด้วยต้นเขียวหมื่นปี ที่มีใบใหญ่สวยงาม ทนต่อความแห้งแล้ง ชอบอยู่ในที่ร่ม และด้วยความสวยงาม

ดูแลง่าย จึงเป็นต้นไม้อีกหนึ่งช นิ ดที่นิยมนำมาปลู กไว้ภายในอาค ารหรือภายในบ้ าน