ทะเลคลื่นลมแ รง เตือนชาวเรือระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแร ง

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเ วณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเว ณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก

และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบ างแห่ง

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแ รง

โดยบริเว ณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ส่วนเรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 พ.ค.นี้

.

ข้อมูล thairath