แนะนำ 9 อาหาร เมื่อหิวตอนกล างคืน

ผลไม้ก่อนนอน เลือกกินอะไรดี

ถ้าอย ากกินผลไม้ก่อนนอน ลิสต์ต่อไปนี้คือผลไม้ที่เร าอย ากแนะนำ

1.ก ล้วยหอม

มีทริปโตเฟน ซึ่งเป็นกร ดอะมิโนที่มีส่วนช่วยกระตุ้ นเซโรโทนิน ฮ อร์โ มนที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยในการนอนหลับ

2. ก ล้วยน้ำว้า

มีทริปโตเฟนเช่ นกัน กินแล้วจะช่วยให้อิ่มสบ ายท้อ งและนอนหลับง่าย

3. เสาวรส

มีแมกนีเซียมสูง ช่วยลดความเครีย ด ช่วยผ่อนคล าย

โดยอาจคั้นน้ำแล้วผสมน้ำผึ้งดื่มก่อนนอนก็ได้ ถ้าใครไม่ชอบรสเปรี้ยวจัด ๆ ของเสาวรส

4. มะเฟือง

มีโพแทสเซียมสูง ช่วยในการทำงานของระบบประสา ทและกล้ามเนื้ อ ทำให้ร่ างกายรู้สึกสบ ายขึ้น

(แต่ไม่เหมาะกับคนที่ป่ วยเป็นโร คหัวใจ หรือโร ค ไ ต ที่ต้องจำกั ดโพแทสเซียม)

5. ส้ม

ผลไม้น้ำต าลน้อย แคลอรีต่ำ และกลิ่นซิตรัสของส้มยังทำให้รู้สึกผ่อนคล าย หลับได้ง่ายขึ้นด้วย

6. สับปะรด

มีส่วนช่วยกระตุ้ นฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับ หลังรับประทานไปประมาณ 2 ชั่ วโมง

7. แอปเปิลเขียว

อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ สา รอาหารที่ดีต่อร่ างกาย แถมยังมีไฟเบอร์จัดเต็ม

กินแล้วอิ่มสบ ายท้อง ไม่ต้องกลัวน้ำต าลพุ่ งด้วย เพร าะเป็นหนึ่งในผลไม้น้ำต าลต่ำ

8. กีวี

งานวิจัยพบว่า การกินกีวี 1-2 ผลกล าง ก่อนเข้านอนประมาณ 1 ชั่ วโมง

ช่วยให้หลับไวและหลับได้นานขึ้น เพร าะกีวีมีส่วนช่วยสร้ างฮ อร์โม นเซโรโทนิน

ฮอร์โมนที่ควบคุมวงจรการนอนหลับ ซึ่งส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการนอนโดยตรง

9. ฝรั่ง

ผลไม้พลังงานต่ำที่เปี่ยมไปด้วยไฟเบอร์ ช่วยให้อิ่มอยู่ท้อง

ลดการกินขนมจุบจิบตอนกล างคืนได้ แต่ต้องกินแบบเปล่ า ๆ

ไม่จิ้มพริกเกลือหรือน้ำปล าหวานเด็ ดข าด

คนที่ชอบหิวมื้อดึกและอย ากหาของกินเล่นก่อนนอน ลองกินผลไม้ก่อนนอนได้นะคะ

เพร าะนอกจากจะเติมสา รอาหารที่มีประโยช น์ต่อร่ างกายแล้ว ผลไม้ยังมีไฟเบอร์สูง

ช่วยแก้ปัญ หาให้คนท้องผูกได้ด้วย เช้ามาก็จะถ่ายคล่องกว่าเดิม

แถมการกินผลไม้ก่อนนอนในปริมาณที่เหมาะสมก็ไม่กระทบกับน้ำหนักตัวอีกด้วยนะ