เตือนพื้นที่ระวัง พายุฝน

กรมอุตุฯเผยสภาพอากาศวันนี้

ทั่วไทยยังเจอฝนตก 20-60% พร้อมประกาศเตือน

“ฝนตกหนักถึงหนักมาก” 27-31 พ.ค.นี้

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านบริเวณประเทศล าวตอนบน

และประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศ

ต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างที่

พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง

และมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

จึงขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่ าวระวัง

อันตร ายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิ ดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 27 – 31 พ.ค. 2565

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น

ประกอบกับร่องมรสุมพาด

ผ่านตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อม

ความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก

และภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรง

โดยบริเวณทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร