เตือน 35 จังหวัด เตรียมรับมือโดนถล่มหนัก

วันที่ 27 พ.ค.65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแร งขึ้น

ประกอบกับร่องม รสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณอ่าวตังเกี๋ย

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแ รง โดยบริเ วณทะเลอันดามัน

มีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามัน

และอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ส่วนเรือเล็กบริเ วณทะเลอันด ามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. 65

.

ข้อมูล siamstreet