อีสาน ตะวันออก เตรียมรับมือ

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ร่องม รสุมกำลังอ่อนพาดผ่ านบริเ วณประเทศลาวตอนบน

และประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ

ที่ปกคลุมบริเว ณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง

และมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

จึงขอให้ประชาช นในบริเว ณดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิ ดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

ในช่วงวันที่ 27-31 พ.ค.นี้ มร สุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทย จะมีกำลังแร งขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่ านตอนบนของภาคเหนือ

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเว ณอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งบริเ วณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก

และภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแร ง

โดยบริเว ณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

.

ขอบคุณข้อมูล thairath