เลือกแมว 1 ตัวที่ถูกใจสุด คนอื่นมองคุณนิสัยยังไง

เลือกแมวตัวถูกใจ 1 ตัว บอกคนอื่นมองคุณนิสัยยังไง

เลือกแมวตัวที่ 1

ในสายต าคนอื่น คุณเป็นคนขี้อาย หน้าบ าง ไม่กล้ าพูดสิ่งที่ตัวเองคิด

มักจะมีรอยยิ้มให้คนอื่นเสมอ และเข้ากับคนอื่นได้ดี ในสายต าคนอื่น

คุณเป็นคนอ่อนโยน มักจะชอบคิดแทนคนอื่น พย าย า มเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตอบสนองคนอื่น

แต่กลับทำให้คนอื่นคิดว่าคุณไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง และอ่อนแอ

แต่จริงๆ แล้วคุณแค่เป็นคนชอบเก็บตัว ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่ง

ซุกซ่อนหัวใจที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก และความอ่อนโยน สำหรับคนแปลกหน้า

คุณจะรักษาระยะห่าง ที่ปลอดภัย รอจนค่อยๆเกิ ดความไว้วางใจ และความรู้สึกดีๆ ด้วย

ถึงจะค่อยๆแสดงให้เห็นอารมณ์ที่แท้จริง ที่แตกต่างจากภายนอกอย่ างสิ้ นเชิง

หว งแหนมิตรภาพ การจะเป็นเพื่อนรักของคุณ ต้องใช้เวล า และการผ่ านประสบการณ์ต่างๆไป ด้วยกัน

เลือกแมวตัวที่ 2

ในสายต าคนอื่นคุณเป็นคนแข็งแกร่ง เย็นชา เป็นคนเงียบๆ ค าดเด าไม่ได้

ในใจซุกซ่อนความลับไว้มากมาย ซึ่งจะเล่ าให้คนที่สนิทๆ ฟังเท่านั้น ในสายต าคนอื่น

คุณเป็นคนอารมณ์ไม่แน่นอน และรักษาระยะห่าง ไม่แสดงอารมณ์

และความรู้สึกออกมาง่ายๆ แต่เวล าทำอะไรน่าเชื่ อถือ และเป็นคนพึ่งพาได้

แต่จริงๆแล้ว คุณแค่แสร้งทำเป็นภายนอกแข็งแกร่ง แต่ในใจนุ่มนวล

เมื่อคนอื่นเข้าใจผิดคุณก็ไม่อย ากอธิบ าย อารมณ์อ่อนไหว แม้แต่กับเรื่องเล็กๆ เป็นผู้ใหญ่ช้า

และเป็นคนเงียบๆ ต่อหน้าคนแปลกหน้า แต่เมื่ออยู่กับเพื่อนสนิท

ได้เจอเรื่องน่ายินดีก็จะพูดไม่หยุด กลัวคนอื่นไม่สนใจ เวล าเจอเรื่องทุกข์ใจก็ จะแอบไปร้องไห้คนเดียว

เลือกแมวตัวที่ 3

ในสายต าคนอื่น คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดี ไม่ว่าเรื่องอะไรคุณก็สามารถมองในแง่ดีได้เสมอ

เป็นนักวางแผน ดำเนินการอย่ างแข็งแก ร่ง เพียรพย าย ามเต็มที่

อะไรที่ตั ดสิ นใจแล้วจะต้องทำให้ได้ดีที่สุด เป็นคนมีน้ำใจ

อย ากมีชีวิตร่ำร วยน่าตื่นเต้น ในส ายต าคนอื่นคุณเป็นคนรักชีวิต และรู้จักสนุกกับการใช้ชีวิต

ตัวตนที่แท้จริงของคุณ มีเป้าหมายของตัวเอง ไม่ชอบความพ่ ายแพ้ เวล าทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุด

ชอบเงิ นแต่ไม่แคร์ เ ก ลี ย ด อะไรที่ไม่มีความหมาย ไม่สมเหตุสมผล ไม่ชอบการ แ ย่ งชิง

เชื่ อว่าอะไรที่เป็นของตัวเอง ก็ไม่จำเป็นต้องไป แ ย่ งชิงกับใคร ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น

แค่เพียงแต่ไม่ไปล้ำเส้นคุณ คุณก็จะมองผ่ านไป มีความอดทนสูง ไม่ว่าเรื่องอะไรก็เก็บไว้ในใจคนเดียว

เลือกแมวตัวที่ 4

ในสายต าคนอื่น คุณดูเป็นเด็ กไม่รู้จักโต เป็นคนตรงไปตรงมา ยิ้มเก่ง

เรื่องเล็กๆน้อยก็หัวเร าะอย่ างมีความสุข เกิ ดอะไรขึ้นก็แสดงออกทางสีหน้า

แต่บ างครั้งก็ไม่ค่อยระวัง ลืมนู่นลืมนี่ เป็นคนดูไร้เดียงสา ไม่คิดอะไรมาก

แต่ในความเป็นจริง หัว ส ม อ ง คุณทำงานว่องไว และตอบสนองได้อย่ างรวดเร็วมาก

แยกออกชัดเจนระหว่างรักและ เ ก ลี ย ด ไม่ให้โอกาสคนที่ตัวเองไม่ชอบ

กับคนที่ชอบก็รักมากมาย แต่เป็นคนใจอ่อน แค่คนอื่นทำเสี ยงอ่อยๆก็ใจอ่อนแล้ว

แสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณมีความสุข และซ่อนความเศร้ าเอาไว้ เพร าะไม่อย ากให้คนอื่นไม่สบ ายใจ

เลือกแมวตัวที่ 5

ในสายต าคนอื่น คุณเป็นคนมีอัธย าศัยดี โรแมนติก เอาใจใส่ เพื่อนๆขอร้องอะไรก็ทำให้เสมอ

ไม่กลัวชีวิตให ม่ๆ สภาพแวดล้อมให ม่ๆ หรือเพื่อนให ม่ๆ

เพร าะสามารถปรับตัวได้อย่ า งรวดเร็ว เป็นคนมีชีวิตชีวา

มีความฉล าดทางอารมณ์สูง รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไร

ตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ชอบอะไรสลับซับซ้อน ชอบอะไรง่ายๆ

คนอื่นจะมาลู กเล่นต่อหน้าคุณ คุณแค่มองแว่บเดียวก็ทะลุปรุโปร่ง

ชอบอะไรตรงไปตรงมา เป็นคนไม่คิดแค้นอะไรใคร

แต่เวล าเจอเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆกลับเลือกไม่ค่อยได้

ภายนอกดูอบอุ่นเป็นกันเอง จริงๆแล้วในใจมองหาสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบ าย