งวดนี้ห วยออกวันพุธ

เปิ ด “สถิติหวยออกวันพุธ” ย้อนหลัง 5 ปี พบ “เลขเด็ดงวดนี้” โผล่เพียบ

คอหว ยไม่พล าดส่องไปลุ้นโ ชคงวดล่ าสุด 1/6/65

งวดวันที่ 1 มี.ค. 2565

ร างวัลที่ 1 ได้แก่ 737867

เลขท้าย 2 ตัว 03

เลขหน้า 3 ตัว 985, 349

เลขท้าย 3 ตัว 989, 788

งวดวันที่ 1 ธ.ค. 2564

ร างวัลที่ 1 ได้แก่ 077258

เลขท้าย 2 ตัว 82

เลขหน้า 3 ตัว 740, 739

เลขท้าย 3 ตัว 401, 485

งวดวันที่ 1 ก.ย. 2564

ร างวัลที่ 1 ได้แก่ 114475

เลขท้าย 2 ตัว 79

เลขหน้า 3 ตัว 278, 302

เลขท้าย 3 ตัว 123, 458

งวดวันที่ 16 มิ.ย. 2564

ร างวัลที่ 1 ได้แก่ 691861

เลขท้าย 2 ตัว 17

เลขหน้า 3 ตัว 007, 054

เลขท้าย 3 ตัว 668, 447

งวดวันที่ 30 ธ.ค. 2563

ร างวัลที่ 1 ได้แก่ 803628

เลขท้าย 2 ตัว 19

เลขหน้า 3 ตัว 336, 804

เลขท้าย 3 ตัว 924, 321

งวดวันที่ 16 ธ.ค. 2563

ร างวัลที่ 1 ได้แก่ 201303

เลขท้าย 2 ตัว 70

เลขหน้า 3 ตัว 828, 377

เลขท้าย 3 ตัว 072, 517

งวดวันที่ 16 ก.ย. 2563

ร างวัลที่ 1 ได้แก่ 244083

เลขท้าย 2 ตัว 57

เลขหน้า 3 ตัว 220, 127

เลขท้าย 3 ตัว 623, 853

งวดวันที่ 1 ก.ค. 2563

ร างวัลที่ 1 ได้แก่ 347258

เลขท้าย 2 ตัว 83

เลขหน้า 3 ตัว 095, 362

เลขท้าย 3 ตัว 307, 094

งวดวันที่ 16 ต.ค. 2562

ร างวัลที่ 1 ได้แก่ 812564

เลขท้าย 2 ตัว 15

เลขหน้า 3 ตัว 625, 255

เลขท้าย 3 ตัว 132, 598

งวดวันที่ 1 ส.ค. 2561

ร างวัลที่ 1 ได้แก่ 386602

เลขท้าย 2 ตัว 78

เลขหน้า 3 ตัว 903, 832

เลขท้าย 3 ตัว 549, 726

งวดวันที่ 16 พ.ค. 2561

ร างวัลที่ 1 ได้แก่ 075629

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขหน้า 3 ตัว 357, 130

เลขท้าย 3 ตัว 506, 047

งวดวันที่ 2 พ.ค. 2561

ร างวัลที่ 1 ได้แก่ 248038

เลขท้าย 2 ตัว 85

เลขหน้า 3 ตัว 980, 527

เลขท้าย 3 ตัว 225, 602

งวดวันที่ 17 ม.ค. 2561

ร างวัลที่ 1 ได้แก่ 203823

เลขท้าย 2 ตัว 50

เลขหน้า 3 ตัว 624, 799

เลขท้าย 3 ตัว 236, 397.