อีสาน ตะวันออก ระวังฝนตกหนัก น้ำท่วม

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่ านภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณประเทศลาวตอนบน

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย

ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ขอให้ประชาช นบริเว ณดังกล่ าว ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกล าง

โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

.

ข้อมูล thairath