เคล็ดไม่ลับ ช่วยประหยัดค่ าไฟ ได้ผลดีภายในบ้ านของคุณ

หลายท่านคงเคยได้ยินคำแนะนำว่า ถ้าเปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมช่วยจะทำให้ประหยัดไฟมากขึ้น

แต่ว่าเป็นเพร าะอะไรนั้น วันนี้ กระทรวงพลังงาน จะมาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ให้ได้ทร าบกัน

การตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่ 27 องศา และเปิดพัดลมควบคู่กันไปนั้น จะช่วยอุณหภูมิลงได้ประมาณ 2 องศา

ในขณะที่แอร์ก็ทำงานโดยการดูดเอาความร้อนภายในห้องออกไป

เท่ากับว่าได้รับอุณหภูมิแอร์ 25 องศาโดยไม่ต้องลดอุณหภูมิแอร์ลง

อีกทั้งการที่เปิดพัดลม ทำให้สายลมมาสัมผัสตัวจะทำให้เร ารู้สึกสบ ายตัวมากยิ่งขึ้นทั้งนี้

เพื่อให้แอร์ทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพและประหยัดไฟให้มากที่สุด ก็อย่ าลืมทำความสะอาดแผ่นกรองแอร์ทุกเดือน

หรือลองเปิดหน้าเครื่องดู หากมีฝุ่นเกาะหนาก็ควรทำความสะอาดทันที และควรล้างแอร์เป็นประจำอย่ างน้อยทุก 6 เดือน

ส่วนพัดลมก็ทำความสะอาดอย่ างสม่ำเสมอ อย่ าให้ฝุ่นเกาะที่ตะแกรงและใบพัดจนหน้าการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกร รมการใช้ไฟฟ้าถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประหยัดค่ าไฟฟ้าที่เห็นผลที่สุด

โดยการหมั่นดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน

ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน

นอกจากจะช่วยชาติประหยัดไฟ ยังสบ ายใจเมื่อค่ าไฟมาด้วยครับ