เตือนชาวเรือทะเลคลื่นลมแรง

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่ านภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณอ่าวตังเกี๋ย

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแ รงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย

ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ขอให้ประชาชนบริเว ณดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแร ง

โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

เรือเล็กบริเ วณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

.

ข้อมูล thairath