แนะนำ 7 ต้นไม้เรียกทรั พย์ เงิ นทองเข้ามาไม่ขาดสาย

แนะนำ 7 ต้นไม้เรียกทรั พย์ เงิ นทองเข้ามาไม่ขาดสาย

ต้นหมากผู้หมากเมี ย

มักจะถูกเอาไปประดับตามงานต่ าง ๆ แต่ยังมีสรรพคุณทางย ามากล้น ทั้งแก้ไข้หวัด

แก้พิ ษที่เกิ ดจากการติดเชื้ อ แก้โลหิตกำเดา

แถมยังเป็นย าฟอกเลือดอีกด้วยที่สำคัญมากกว่านั้นยังเชื่ อกันอีกว่า… บ้ านไหนปลู กคุณต้นหมากเงิ นหมากทอง

บ้ านนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุข เงิ นทองไหลมาไม่มีข าด เตรียมรับโช ครับทรั พย์จากการเสี่ ยงด วงได้เลย

ต้นไม้พาถูกห วย ต้นรวยไม่เลิก

ฟังแค่ชื่อก็อย ากไปซื้อมาปลู กให้รู้แล้วรู้รอด อย ากสัมผัสความรู้สึกของการเป็นคนรวยจริง ๆ ฮาฮา

ใครไม่เคยเห็นหน้าค่าตาน้องมาก่อน อย ากหามาปลู กสักต้น ก็ให้เดินไปดูโซนไม้ประดับ

ไม้มงคล สังเกตต้นที่มีใบหนาล ายจุด เรียวย าว นิ่ม และมีดอกสีขาวยื่นออกจากพุ่มใบ ซึ่งจะออกมาให้เร าได้เชยชมตลอดปี

ต้นไม้พาถูกหวย ต้นเงิ นเต็มบ้ าน

เห็นชื่อไท้ยไทย แต่น้องเขามาไกลจากกรุงมะนิล า ประเทศฟิลิปปินส์เลยนะจะบอกให้

จุดเด่นของน้องคนนี้อยู่ที่ใบ คือใบหนา เรียบ เกลี้ยง และเป็นมันคล้ ายแผ่นหนังเรียง

ขึ้นสลับเวียนกันไป บริเวณปล ายแหลมมีติ่ง โคนมนหรือรูปหัวใจ ส่วนก้านใบกลมเป็นร่องสีชมพู

ต้นว่านเศรษฐีเรือนใน

น้องคนที่สี่อย่ าง ว่านเศรษฐีเรือนใน เขาถูกจัดให้เป็นว่านเมตตามหานิยม

ป้องกันภั ย เสริมสิริมงคล และเพิ่มโ ชคล าภเลยนะจะบอกให้ ชื่อ ‘เศร ษฐี’

ที่ว่านี่ก็ได้มาจาก ลักษณะเด่นของแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมบนใบที่แสดงถึงความมั่งมี ศรีสุข

ต้นกวักเงิ นกวักทอง

มาต้นไม้ช นิดที่สองมีหน้าตาละม้ายคล้ ายใบโพธิ์เสียจนคนไทยหล ายคนเรียกน้องกันติดปากว่า

นางกวักใบโพธิ์ ว่านกวักศรีมหาโพธิ์ ว่านทรหด ว่านเศรษฐีใบโพธิ์ ทว่าชื่อทางการของน้องนั้นคือ “ต้นกวักเงิ นกวักทอง”

ต้นเศรษฐีพันล้าน ต้นไม้พาถูกห วย

เศรษฐีพันล้าน จะได้เป็นเศรษฐีพันล้ านก็วันนี้ล่ะคุณพระ!! เจ้าต้นชื่อน่าเลี้ยงนี้เป็นพืชอวบน้ำ

มีความโดดเด่นที่ใบเป็นรูปไ ข่ ขอบใบหยัก มีตาที่งอนออกมาเป็นต้นอ่อนมากมาย

ใบหนามีสีเขียวอมฟ้า ออกดอกเป็นช่อ ลักษณะดอกคล้ ายระฆังคว่ำ

ต้นสาลิกาลิ้นทอง

มาถึงต้นไม้ช นิดสุดท้ายของเร ายกให้ ต้นสาลิกาลิ้นทอง น้องเป็นต้นไม้สูงประมาณ 7 เมตร

ความโดดเด่นอยู่ที่ใบหนา รูปคล้ ายช้อนกลมมน เห็นล ายใบชัด

พอแก่ใบจะเป็นสีเหลืองคล้ ายสีทอง ออกผลเต็มต้น ว่ากันว่าเป็นต้นไม้มงคลที่คนค้ าขาย