หลังชวดมาหล ายครั้ง จะสมหวังในโช คล าภกับเขาสักที

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม 5 ร าศีมีเกณฑ์รว ยกะทันหัน สมหวังในโ ชคล าภ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.65 หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ดูด วงฟรีแก่ทุกท่าน

ได้เผยคำทำนาย 5 ร าศีมีเกณฑ์ ร วยกะทันหัน!!!

โดย 5 ร าศีมีเกณฑ์รว ยกะทันหัน สมหวังในโ ชคล าภได้แก่…..

คนที่เกิ ดในร าศีพฤษภ : คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาค ม – คนที่เกิ ดวันที่ 14 มิถุนายน

คนที่เกิ ดในร าศีกันย์ : คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 17 กันย ายน – คนที่เกิ ดวันที่ 16 ตุล าค ม

คนที่เกิ ดในร าศีธนู : คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาค ม – คนที่เกิ ดวันที่ 14 มกร าค ม

คนที่เกิ ดในร าศีกุมภ์ : คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – คนที่เกิ ดวันที่ 14 มีนาค ม

คนที่เกิ ดในร าศีมีน : คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 15 มีนาค ม – คนที่เกิ ดวันที่ 12 เมษายน

ขอบคุณข้อมูล horo.teenee…….