พื้นที่ไหนบ้ าง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหล าก

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน

จึงขอให้ประชาช นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก

รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่ านบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนอง

เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสี ยห าย ที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่ านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเว ณประเทศลาวตอนบน

ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแร งพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแร ง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 24 พ.ค.นี้

.

ข้อมูล thairath