เปลี่ยนแนวคิด ในการใช้ชีวิตตามนี้ แล้วชีวิตจะดีขึ้นแน่นอน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ห ากคุณเป็นคนหนึ่งที่ท ำงาน มาน านแต่ยังไม่เห็ นจะมีวี่แว วว่าจะร ว ยกับเขาเลย

เหมื อนยิ่งจนล งม ากกว่าเดิม เ งิ นท องก็ขั ดสนไม่พอใช้อี ก

มันเกิ ดจากอะไรกันแน่ วันนี้เราเลยีแน วคิดมาฝ ากกันกับบ ทคว าม แนวคิดมีกิน มีใช้ คิดใหม่ยังไม่ส าย

หล า ยๆคน กำลังเป็นกัน กับการตั้งคำถามที่ว่า ทำไมเราไม่ร ว ยสั กที

นั่นเป็นเ พ ร า ะนิสัย ในการใช้เ งิ น การใช้ชีวิตเป็นหลั ก หล า ยคน

เวลาที่เ งิ นเดื อนออ ก ได้เ งิ น มา ก็เอาไป ซื้ อ ของที่อ ย า ก ได้ทันที

เรื่องเก็บเอาไว้ทีหลัง ขอให้ได้ใช้เ งิ นก่อน ซื้ อ ควา มสุขความส บ ายก่อนเสมอ

นิสัยเหล่านี้แหละ ที่ทำให้คุณไม่ร ว ยสักที ยิ่งได้มาเยอะ ยิ่งจ่ายไปเยอะ

สำหรับ ค น ร ว ย เขาจะ ซื้ อ ของแพงๆ ก็ต่อเมื่อ เขาร ว ย และมีเ งิ น

เหลือมา กพอ สำหรับ ค น จ น จะ ซื้ อ ของแพง ทั้งๆที่ไม่เหลือเ งิ น

ไว้ให้เก็บด้วยซ้ำ สำหรับ ค น ร ว ย จะรีบสร้ างธุรกิจ มีกิจการเป็นข องตัวเอง ใช้เ งิ นต่อยอ ด

คนร ว ย มองหาโอกาสที่จะทำให้ธุรกิ จเติ บโต มีเ งิ นเหลือเฟือ

ค่อยใช้จ่า ยฟุ่มเฟื อย สำหรับ ค น จ น สร้างแต่ห นี้สิน มองไปทางไหน

ก็เจอแต่เจ้าห นี้ คน จ น ร า ยได้ก็ยังมีเท่าเดิม แต่หาร า ยจ่ายเพิ่มม ากขึ้นทุกวัน

ไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจ แต่เมื่อก่ อนผมก็เคยเป็นแบบนี้ ได้เ งิ น มา ขอให้ได้ใช้ก่อน

แต่หลังๆมานี้ ผมเริ่มเข้าใจ และรู้ว่าควรจะทำยังไงกับเ งิ น

ค วรใช้จ่ายไปกับอะไร เมื่อผมฉล าดมากพอ รู้เท่าทันคว าม อ ย า ก ของตัวเอง

ผมก็คิดได้ว่าควรใช้ชี วิตยังไงต่อ ดี ถ้าคุณยังอ ย า ก จะนั่งทำงา น

คอยให้คนอื่ นชี้นิ้ วสั่ง จนถึงอายุ 50-60 คุณก็ท ำไปเถอะ ไม่ต้องเปลี่ ยนแป ลง

ไม่ต้องคิ ดก่อนจะใช้ อ ย า ก ได้อะไร ซื้ อ เลย ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้

มาถึงตอนนี้ ตอนที่ผมมีเ งิ น ม ากพอที่จะ ซื้ อ รถหรูร า ค าหลั กสิบล้ าน

ผมก็ไม่ ซื้ อ ไม่ทำมัน ถึงแม้ว่าคว ามจริงแล้วผมจะ อ ย า ก ได้มัน มาก

แต่ผมคิดว่า มัน มีอ ย่ างอื่นที่จำเป็นต้องทำก่อน แนวโน้ มของคนที่มีแว วว่า

จ ะ จ น ล ง คือนิสัยที่ว่า ได้เ งิ น มาปุ๊บ ก็ ซื้ อ ของที่ อ ย า ก ได้ปั๊บ

ลองดูสิ เวลาที่ได้โบนั สสิ้นปีมา ปีละ 5-6 หมื่น ใช้ไปกับอะไรหม ด

ทำไมไม่เหลือเก็บสั กที แล้วปีต่อไป ก็ต้องไปนั่งท ำงานง กๆ ให้คนอื่นชี้นิ้ วสั่งเหมือ นเดิม

วนไปทุกปี นิสัยอีกอ ย่ างของคนที่มีแว วว่าจะจ น ก็คือ การใช้ข้ ออ้างที่ว่า

ท นทำงานเหนื่อยมาทั้งปี ก็ต้อง ซื้ อ ของขวัญให้ตัวเอง บ้ า ง

แต่เคยนับ บ้ า ง ไหมว่าในปีนึง ให้ของขวั ญตัวเองไปกี่ร อบแล้ว

แต่ละปี ได้โบนั สมา 5-6 หมื่น เอาไป ซื้ อ โทรศั พท์รุ่นใหม่ หมดไป 30,000

เอาไปเลี้ยงฉ ลอง ไปเที่ยว หมดไปอีก 10,000 เปลี่ยนร องเท้าคู่ใหม่ 5,000

กระเป๋าคอ ลเลคชั่นให ม่อีก 10,000 เ งิ นหมดพอ ดี

คนส่วนให ญ่ในสังคม ชอบเข้าใจผิ ด กับคำว่า ร า ง วั ล ชี วิ ต ถ้าไม่ได้มีเ งิ นเหลือเฟื อม ากพอ

อ ย่ าไปฝืนทำแบบนี้ เ พ ร า ะไม่ว่าผ่านไปกี่ปี ก็ยังจนแล้วจ นอีก

พากันหม ดไปเท่าไหร่แล้ว กับคำพูดที่ว่า เหนื่อ ยมาทั้งปีแล้ว ขอให้รางวัล

กับตัวเอง บ้ า ง แล้วสุดท้ ายก็มานั่งตั้งคำถ ามกับตัวเอง

ทำไมถึงไม่ร ว ยเหมื อนคนอื่นสักที แล้วตอนนี้คุณรู้

หรือยัง ว่ามันเป็นเ พ ร า ะอะไร ท ำไมคุณยังอยู่ที่เดิม

ทั้งๆที่คนอื่นที่เขาเริ่ มต้น มาพร้อ มคุณ แต่ตอนนี้เขากลั บไปได้

ไกลกว่ าคุณซะแล้ว อ ย่ านั่งรอให้โอกา สมาหา แต่จงออ กไปหาโอกาส

ด้ว ยตัวเอง ถ้าหาโอกา สไม่ได้ ก็สร้า งมันขึ้น มาเอง ด้วยสองมือ กับหนึ่ง ส ม อ ง ที่คุณมีนั่นแหละ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​