แก๊สติดข้าง ไม่ติดข้าง แก้ปั ญหาเองได้ไม่ต้องซื้อเพิ่ม

เคยไหมเวลาจะทำกับข้าวเปิ ดแก๊สมามีแต่เ สี ยงพรึบพรั่บ แถมไฟก็ติ ดข้าง ไ ม่ติ ดข้าง

ทำให้ทำกับข้าวไ ม่ทันใจ ยิ่งเป็นร้ านอาหาร ในเวลาเร่งรีบด้วยล่ะก็แทบอย ากจะโยนทิ้ งไปเลย

แต่วันนี้หมดกังวลไปได้เลย เพราะเร ามีวิ ธีแก้อาการแบบนี้มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรนั้นไปดูกันเลย

ไ ม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบ้า นหรือแม่บ้ านก็ต าม เวลาที่ทำกับข้าวมักจะเจอปัญห าเกี่ยวกับ

เตาเเก๊ส ที่บ้ านติ ดไ ม่ทั่วเตา บ างทีก็ติ ดไ ม่สม่ำเสมอ

ตรงกลางมีไฟพุ่งเป็นสีแดงทำให้หม้อ กระทะของคุณดำ แล้วจะมีวิ ธีการแก้ไขอ ย่ างไรบ้ าง

และนอ กจากนี้ยังก่อให้เกิ ดความน่ารำค าญใจในการทำอาหาร

นั่นก็คืออาหารที่สุกไ ม่ทั่วอ ย่ างสม่ำเสมอ ทำให้ก้นภาชนะต่ างๆนั้นดำ

ใครที่เจอ กับปัญห านี้มักจะเลือ กซื้ อหม้อ กระทะใ หม่ บางคนก็เปลี่ยนหัวเเก๊สไปเลย

ขอบอ กก่อนเลยนะว่าอ ย่ าเพิ่งซื้ อเตาเเก๊สใ หม่

ในวันนี้เร ามีเท คนิคง่ ายๆ แต่ขอบอ กเธอว่ามันเจ๋งมากๆเลย

เป็นเทคนิคที่สำคัญที่หล า ยคนทำได้ จะต้องทำอ ย่ างไรกันบ้างวันนี้ต ามไปดูและทำต ามทีละขั้นตอนกันได้เลย

แต่ก่อนอื่นแล้วจะต้องรู้ถึงสาเหตุของเเก๊สติ ดไ ม่สม่ำเสมอ นั่นก็คือหัวเต าเเก๊สนั้น มีรอยรั่ ว

หรือว่าเร าปิดไ ม่สนิทนั่นเอง หากตัวอ ย่ างในภา พจะเกิ ด

เพราะว่าเหล็กเกิ ดการโค้งงอผิ ดรูปไปจากเดิม ทำให้มีช่องว่างของเเก๊สหลุดออ กมา

และช่องว่างนี่เอง ก็เป็นตัวที่ทำให้เร านั้นเปิดเเก๊สเพื่อประกอบอาหารติ ดอ ย่ างไ ม่สม่ำเสมอ

ถ้าต ามปกติแล้วแกจะเป็นสีฟ้าไ ม่ทำให้หม้อของเราดำ แต่ถ้าหากเเก๊สเป็นสีแดงแล้วแล้วก็นั่นบ่งบอ กว่าทำให้ก้นหม้อของเร าดำ

ถ้าเร าไ ม่เร่งแก้ไขก็อาจจะทำให้เร าเ สี ยหม้อหรือ กระทะไปอีกใบนึงก็ได้

มาถึงพระเอกของเร าที่จะมาจัดการกับรอยรั่ วนี้ก็คือ ฟอยล์ เอาสีขาวนั่นแหละ ที่เขาเอามาปิ้งย่ างกัน

ที่เขาเอามาทำปลาปิ้ง เร าก็เอาฟอยมาล้างน้ำให้สะอาด แล้วก็สามารถเอามาใช้งานได้แล้ว

เมื่อเร าได้ฟอยแล้วก็ให้ทำการม้วนฟอยล์นะครับ จะม้วนฟอยล์กี่รอบก็วัดดูต ามขนาดความกว้างของช่องว่าง

แต่อ ย่ าลืมว่าเวลาเราวางตะแกรงลงไปฟอยล์ก็จะยุบตัวลงไปสักหน่อย

ส่วนความย าวและความกว้างของช่องก็ต้องถอ ดส่วนประกอบของเก่าออ กแล้วก็วัดดู

วิ ธีการถอ ดเต าเเก๊สก็ไม่ได้ย ากอะไรมากมาย บ างคนก็สามารถใช้มือ ดึงขึ้น มาได้เลย

คนอาจจะต้องใช้ค้อนค่อยๆเคาะไปต ามขอบ หรืออาจจะใช้ปล า ยแหลมค่อยๆแซะ

ทำแบบเอามือหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเป็นรอยและโดน มือของเร าได้

ลืมบอ กไปว่า ในบริเวณส่วนนี้ควรที่จะถอ ดมาทำความสะอาดบ้ างนะครับ เพราะว่าเมื่อเร ายกขึ้น

มาแล้วจะมีเศษอาหารติ ดค้างอยู่เป็นจำนวน มาก หรืออาจจะมีเศษสนิมติดอยู่

ให้เราใช้ปล า ยช้อนก็ได้ค่อยๆเขี่ ยออ กมา แล้วก็เช็ ดให้สะอาด ประกอบกับไปจะได้แนบสนิทยิ่งขึ้น

และเมื่อเร าใส่ฟอยลงในบริเวณนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ประกอบให้เข้ากับตำแหน่งเดิม

แต่ถ้ารู้สึกว่าพลอยน้อยไปก็ให้ม้วนแล้วเพิ่มขนาดเพิ่มความหนาเข้าไปอีก

แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาให้ตรงล็ อคพอ ดี พร้อมกับกดเบาๆนะครับจะได้แนบสนิท เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ต ามภา พ

ถ้ามีช่องว่างก็ทำซ้ำแบบนี้ได้อีก ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารในเย็นนี้นะครับ

หวังว่าประโยชน์ที่เร านำมาฝากในวันนี้จะสามารถนำไปใช้ได้จริง

แ น ะนำเลยนะครับใช้ฟอยล์จะดีที่สุด ไม่แ น ะนำว่าให้กระดาษ

หรืออ ย่ างอื่นเพราะอาจจะทำให้เกิ ดเปลวไฟสีแดงลุกขึ้น มาได้