ดาวศุกร์ ดาวการเงิ นย้ าย ใครได้รับผลกระทบ

เมื่อดาวศุกร์ย้ าย(๖) 9 สิงหาค ม 2565 00.13 ถึงวันที่ 2 กันย า ยน 2565

เวล า 13.45 ย้ ายเข้ามาร าศีกรกฎ

ดาวศุกร์นับว่าเป็นดาวที่ดีครับเป็นดาวศุภเคร าะห์เป็นเรื่องของการเงิ นความรักท รัพย์สินการค้ า

ความบันเทิง รอบนี้ย้ ายเข้าสู่ร าศีกรกฎก็จะส่งผลต่อร าศีเด่นๆก็คือ

#ร าศีกรกฎ ในช่วงนี้มีคนชวนออกงานสังค มเยอะกินเลี้ยงสังสรรค์พบเจอผู้คนหล ายรูปแบบรวมถึงดาวศุกร์

ยังหม ายถึงเรื่องเสน่ห์ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวเสน่ห์เข้ามาเยี่ยมเยือนในชีวิตแต่งตัวสวยขึ้นมีคนเข้ามามองมากขึ้น

#ร าศีมังกร เรียกว่าดาวศุกร์เล็ง มีการทำงานที่เฉพาะด้านมากขึ้นการเ งินดีขึ้นรวมถึง

ความรักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานก็จะเข้ามาเพิ่ม

#ร าศีพฤษภ ดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวเลยครับรอบนี้ย้ ายเข้าสู่ร าศีกรกฎคือตำแหน่งเพื่อนสังคม

ได้ออกสังคมเจอสังคมที่ดีรวมถึงการได้รับคำชมจากเพื่อนๆมากยิ่ งขึ้น

#ร าศีตุลย์ ดาวศุกร์ก็เป็นดาวประจำตัวเช่นกันครับรอบนี้เป็นตำแหน่งร าชาโช คในเรื่องงานแปลว่า

บ างครั้งงานบ างเรื่องเร าต้องเข้าไปจัดการเองให้มันจบ ตัวเองกับงานบ างทีเป็นสิ่งเดียวกันแต่สุดท้ ายผลลัพธ์จะออกมาด้วยดีครับ

#ร าศีเมษ อันนี้เด่นชัดเลยครับเพร าะว่าดาวศุกร์เป็นดาวเรื่องเ งินนั่นเองรอบนี้ดาวสุโกจรเป็นร าชาโชค

แปลว่ามันมีเ งินเข้ามาแบบฟลุ๊คๆร าชาโช คไม่ต้องแสวงหาก็มาเอง ได้มาแล้วก็เก็บดีๆ วางแผนลงทุนให้งอกเงยครับผม