รู้ไว้ไม่เสียหาย คนที่ชอบฝากเงิ นไว้ที่ธนาค าร

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

แน่นอนว่าการที่เรานำเ งิ นไปฝากกับธนาคาร เพราะอย ากจะมีเ งิ นเก็บไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า

หรือบ างคนอาจฝากไว้กินดอ ก แต่ถึงแม้การฝากเ งิ นกับธนาคารจะมีข้ อ ดี แต่ข้ อเ สี ยก็มีเช่นกัน

ซึ่งเชื่อว่าหล า ยๆคนคงไ ม่เคยรู้มาก่อน วันนี้เร าเลยมีเรื่องที่อย ากจะบอ กให้กับคนที่นำเ งิ นไปฝากกับธนาคาร

จะมีอะไรบ้ างเราไปดูกัน

1 มีความเ สี่ ย งที่จะไม่ได้เ งิ น คืนหากแบงค์ล้ม

เร าเชื่ อว่าฝากเ งิ น ไว้กับธนาคาร ไม่ต้องกลัวเ งิ นต้นห า ย แต่ในความเป็นจริง

ถ้าแบงค์เกิดเจ๊งขึ้น มา อ ย่ า ง เช่นในปี 40 เราจะเอาเ งิ น คืนจากใคร

หล า ยคนบอ กว่ามีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองเ งิ น ฝาก ยังไง

ก็ได้คืนทั้งหมดมันใช่ ถ้าเป็นเมื่อก่อน แต่ปัจจุบันพระร าชกฤษฎีกา คุ้มครองเ งิ น ฝาก ไ ม่ได้คุ้มครองเ งิ น

เต็มจำนวนอีกต่อไป โดยวงเ งิ น คุ้มครองจะค่อยๆ ล ดลง จากข้ อมูลข้างต้น มันแปลว่าเ งิ น ต้น

เร าไ ม่ได้ปลอ ดภั ย 100เปอร์เซน แบบที่เร าคิด อีกต่อไปจะเห็นว่าการฝากเ งิ น มากเกินความจำเป็น

อาจจะก่อให้เ กิดผลเ สี ยมากกว่าผล ดี ดังนั้นเราควรจัดสรรเ งิ นให้เหมาะสม

ทั้งการใช้จ่ ายในชีวิตประจำวัน เ งิ น สำรองใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น

และการลงทุน เพื่อให้เ งิ น ทำงาน สร้างความมั่งคั่งให้เร าในอนาคต

2 ความฝันต่ างๆ อาจจะไม่เป็นความจริง

ทุกคน มีความฝันของตัวเอง ไ ม่ว่าจะเป็นเกษี ยณก่อนกำหนด เที่ยวรอบโลก

มีบ้ านหลังใ หญ่ ส่งลูกเรียนเมืองนอ ก ความฝันเหล่านี้จะเป็นจริงได้ จำเป็นต้องใช้เ งิ น จำนวน มาก หล า ยคนคิดว่า

พ ย า ย า ม เก็บเ งิ น ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาเ งิ น ไปทำฝันใ ห้เป็นจริงในวันข้างหน้ า

แต่การทำเช่นนี้ อาจทำให้คว ามฝันเป็นจริงได้ ย า ก มาก หรือไม่มีวันเป็นจริงเลย จากเรื่องเ งิ น เฟ้อในข้ อแรก

เร าจะเห็นว่าฝากเ งิ น ในแบงค์ยิ่งทำให้มูลค่าเ งิ น ล ดลงทุกวัน เก็บเท่าไหร่ก็ไ ม่พอค่าใช้จ่ ายอยู่ดี

ดังนั้นควรแบ่งเ งิ น ไปลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเร า และนำผลตอบแทนไป ทำคว ามฝันให้เป็นจริงในวันข้างหน้ า

3 เ สี ยโอกาสในการให้เ งิ น ทำงานแทนเร า

ข้ อ ดีของเ งิ น ฝากคือ สามารถเปลี่ยนเป็นเ งิ น สดม าใช้จ่ ายในชีวิตประจำวัน และ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ นได้ทันที

ไ ม่รวมเ งิ น ฝากที่มีเงื่อนไขพิเศษ แต่การฝากเ งิ น มากเกินความจำเป็น ทำให้เราเ สี ยโอกาสนำเ งิ น

ส่วนเกิน ไปลงทุนสร้ าง ผลตอบที่ดีให้กับเร าในอนาคต หล า ยคนกลัวคำว่าลงทุน

เนื่องจากมีความไ ม่แน่นอน และอาจข า ดทุนได้ แต่จากสถิติพบว่า การลงทุนในระยะเวลาที่ ย า ว นานขึ้นโอกาสข า ดทุน

ก็จะน้อยลงต ามไปด้วย ดังนั้นยิ่งเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเวลาลงทุนนานขึ้น

โอกาสข า ดทุนน้อยลง และเ งิ น สามารถทำงานสร้างร ายได้แทน เร าได้นานขึ้นด้วย

4 ยิ่งฝากนานเ งิ น ยิ่งห า ย

จากความเชื่ อที่ว่า ฝากแบงค์เ งิ น ต้นไม่ห า ย แถมได้ ด อ ก เบี้ยสบ าย

เรื่องนี้มันถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะเ งิ น ต้นไม่ห า ย แต่มูลค่าเ งิ น ล ดลงตลอ ดเวลา

เนื่องจากเ งิ น เฟ้อแล้ว เ งิ น เฟ้อก็คือ ภาวะที่ร า ค า

ของสินค้าต่ างๆสูงขึ้น ทำให้มีเ งิ น เท่าเดิมแต่ซื้ อ สิ น ค้ า ได้น้อยลง หรือสรุปง่ ายๆคือมีเ งิ น เท่าเดิม

แต่มูลค่าของเ งิ น ล ดลง เ งิ น เฟ้อเฉลี่ยของไ ทยอยู่ที่ประมาณ 3เปอร์เซน

แต่ ด อ ก เบี้ยเ งิ น ฝากทั่วไป ในปัจจุบัน มักจะต่ำกว่า 3เปอร์เซน เมื่อหักลบกันแล้ว มูลค่าของเ งิ น ก็ยังคงน้อยลงอยู่ดี

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​