กลิ่นอับภายในบ้ านกำจัดเองได้ง่ายๆ

5 วิธีเปลี่ยนห้องมีกลิ่นอับให้สดชื่น กำจัดเองได้ง่ายๆ

เมื่อห้องภายในบ้ านไม่ว่าจะเป็นห้องครัว ห้องนั่งเล่น หรือแม้แต่ห้องนอน

ที่เคยหอมสดชื่นกลับเริ่มไม่น่าอยู่ เพร าะห้องมีกลิ่ นอับ

มีกลิ่ นไม่พึงประสงค์ที่ทำให้บรรย ากาศบ้ านแสนสุขเปลี่ยนแปลงไป

ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอับชื้นของห้องที่ไม่ค่อยเปิ ดใช้งาน กลิ่นอาหาร

กลิ่นบุหรี่ กลิ่นเห งื่อ หรือกลิ่นเสื้อผ้ าใช้แล้ว ทั้งหมดสามารถเป็นเห ตุ

ที่ทำให้ห้องเหม็บอับไม่น่าอยู่ได้ทั้งสิ้ น ลองดู 5 วิธีเปลี่ยนห้องเหม็นอับให้สดชื่นได้ที่นี่

1. ใช้ธรรมชาติเข้าช่วย

2. เก็บกวาดห้องให้หมดจด

3. สำรวจหาต้นเห ตุและจัดการมัน

4. ของคู่ครัวส ารพัดประโยชน์

5. ก้อนดั บกลิ่นทำมือ

ขอบคุณข้อมูล ddproperty