เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม น้ำป่าหล าก

วันที่ 21 พ.ค. 2565 กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ระบุว่า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแร งปกคลุมบริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน

ประเทศไทย ประกอบกับมีร่องม รสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกล างตอนบน

และภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแร ง

พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน

มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกล าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล และภาคใต้

ขอให้ประชาช นระวังอันต ร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน

และน้ำป่าไหลหล าก และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่ านบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสี ย ห ายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันมีกำลังแ รงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อันดามันตอนล่ างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

.

.

ข้อมูล thairath