รวมบ้ าน7 แบบ ที่อยู่แล้วจน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

บ้ านคือที่พักอาศัย ที่เร าทุกคนใช้พักผ่อน เป็นที่รวมครอบครัวหรือบ างคนอาจใช้เป็นที่ทำงาน

ดังนั้นการที่เร ามีฮ ว ง จุ้ ยบ้ านที่ดีจะทำให้เร านั้นทำอะไรก็ร าบรื่นไปหมด

เงิ นทองเข้าบ้ านไ ม่ข า ดสาย แต่ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำอะไรก็ติ ดขัด

นั่นอาจเป็นเพราะฮ ว ง จุ้ ยบ้ านของคุณไ ม่ดีหรือเปล่า

การจะอยู่ในบ้ านอย่ างสุขสบ ายส่วนหนึ่งนั้นตัวบ้ านเอง สภาพแวดล้อมในบ้ านก็ต้องน่าอยู่ด้วยเหมือนกัน

วันนี้เร าจะมาพูดถึง ลักษณะบ้ านไ ม่ถูกหลัก ที่ยิ่งอยู่ยิ่งจน

หากใครที่กำลังตรงกับ 7 ข้ อที่เรากำลังจะกล่าวถึงในด้านล่างนี้รีบแก้ไขโดยด่ ว นเลย

หากปล่อยไว้ชีวิตจะยิ่งติ ดขัด ทำอะไรย ากลำบ ากมากกว่าเดิมเ สี ยอีก

แต่ละข้ อมีอะไรบ้ างมาติดต าม อ่ า นกันด้านล่ างนี้ได้เลย

1 บ้าน มีประตู/หน้ าต่ าง เยอะไป

หากบ้ านใครที่มีประตูหรือหน้ าต่ างก็ต ามที่มีจำนวนเยอะเกินไป เชื่อ กันว่าจะทำให้เ งิ น ท อ งไหลออ กจากบ้ านได้ง่ าย

วิธีแก้ง่ ายสุดคือ ให้ทำการปิดบ านที่ไ ม่ได้ใช้เอาไว้ หรือหาอะไรมาปิดไว้เลย บังเอาไว้อย่ าให้เห็นเป็นประตูหน้ าต่ าง

2 บ้ านอยู่ต่ำกว่าพื้นถนน

แบบนี้ผิ ดหลัก ฮ ว ง จุ้ ย เต็มๆ เลย ไ ม่ว่าจะมีถนนสูงหรือต่ำกว่าบ้ านก็ต าม เชื่อ กันว่าจะทำให้บ้ านนั้น อั บ โ ช ค

ซึ่งก็ยังมีวิธีการแก้หากถนนต่ำกว่าตัวบ้ านก็ให้เปิดร้ านหน้ าบ้ านให้กว้างขึ้น

จะได้ช่วยเรียกเงิ นทอง เป็นตัวรับเงิ นเข้าบ้ าน เงิ นทองไหลมาตลอ ด

3 รั้วบ้ านต่ำเกินไป

แม้ว่าจะอ ย า ก โ ช ว์บ้ านสวยเลยทำรั้วต่ำ แต่ว่ามันผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ย

เพราะหากทำรั้วต่ำเกินไปนั้นเชื่ อว่าจะทำให้เงิ นทองไหลออ กนอ กบ้ าน

4 บ้ านร ก ส ก ป ร ก

หากปล่อยให้บ้ านรก สกปรก ไ ม่ยอมทำความสะอ าดเลย บ้ านก็ไ ม่น่ าอยู่

นั่นหมายถึงสภาพแวดล้อมในบ้ านที่แ ย่แล้ว ฉะนั้นแม้จะงานยุ่งมากแค่ไหนก็อย่ าลืมหาเวลาในการทำความสะอาดบ้ านกันด้วยนะ

หากบ้ านสะอาดสิ่งดีๆ ต่างๆ จะอย ากเข้ามา ดึงดูดเงิ นทอง ท รั พ ย์สินเข้าบ้ าน

และยังช่วยลดความเครี ยดของคนในบ้ าน ทำให้สุ ข ภ า พ จิ ต คนในบ้ านดีขึ้นอีกด้วย

5 บ้ านที่มีสะพานตั ดตัวบ้ าน

ก่อนจะตั ดสินใจซื้อบ้ านที่ไหนอ ย่ า ลืมดูทำเลดีๆ ดูรอบๆ ด้วยว่ามีสะพาน มาตัดตัวบ้ าน

สะพานอยู่หน้ าบ้ านไหม หากมีให้ถอยก่อน หาหลังใ หม่ดีกว่าเพราะผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ยบ้ าน

หากจะมองดีๆ คือจะมีสิ่งที่รบกวนคนในบ้ านตลอ ดเวลา คนผ่ านไปมา รถวิ่งตลอ ดทั้งวัน แบบนั้น มันคงไ ม่ดีนัก

6 ประตูบ้ านแคบ

หากทำประตูทางเข้าบ้ านแคบนั้นเชื่อ กันว่าจะทำให้เงิ นทองไ ม่เข้ามาหรือเข้ามาลำบ าก

ฉะนั้นจะต้องทำประตูที่มีโ ล่ง โปร่ง สะอาด กว้าง ส บ า ย ต า ไ ม่มีของมาวางกั้นขวางประตู

ไ ม่มีอะไรมา กี ด ข ว า ง อยู่ เอาง่ายๆ เลยไ ม่ต้องทำประตูใ หม่ก็ได้แค่มันไ ม่ ร กก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแล้ว

7 บ้ านที่มีประตูตรงกับบันได

เวลาเปิ ดประตูออ กมาแล้วเจอบันไดเลยนั้นผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ย แถมยังอั น ต ร า ยอีกด้วยถ้าเร าตื่น

มาเช้าๆ เปิ ดประตูออ กมาเลย มองบันไดไ ม่ชัดเบลอๆ มีหวังได้กลิ้งลงบันไดแทนการเดินแน่นอน

ต ามหลักความเชื่ อของฮ ว ง จุ้ ย บ้ านแล้วจะทำให้เงิ นทองไหลออ กจากกระเป๋าได้

เงิ นไ ม่เข้ามา และยังส่งผลให้คนในบ้ านสุ ข ภ า พไ ม่ค่อยดีอีกด้วย

บ้ านของคุณเป็นอ ย่ า งไร หากมีตรงกับทั้ง 7 ข้ อที่กล่าวมานี้ก็อย่ าลืมรีบหาทางแก้ไขกันด้วยนะ

โดยเฉพาะข้ อแรกเลย ความสะอาดของบ้ านเป็นสิ่งที่สำคัญอย่ างมาก

เพราะว่าจะทำให้คนในบ้ าน มีความสุขมากยิ่งขึ้น สิ่งดีๆ ก็จะเข้ามา หากสนใจก็อย่ าลืมศึกษาเรื่อง

ศ า ส ต ร์ของ ฮ ว ง จุ้ ยบ้ านเพิ่มเติมกันได้ จะทำให้บ้ านคุณน่าอยู่และอยู่สบ ายมากยิ่งขึ้น

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​