เตือนรับมือ ฝนตกหนักถึงหนักมาก

วันที่ 20 พ.ค. 2565 เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศเตือน

“ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเว ณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้

มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20-23 พ.ค. 2565” ฉบับที่ 4 โดยระบุว่า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแ รงพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน

และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแ รงในบริเว ณ

อ่าวมะตะบันจะเคลื่อนผ่ านประเทศเมียนมา เข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ช่วงวันที่ 20-23 พ.ค. 2565 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแร ง

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกล าง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคใต้ตอนบน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่วมฉับพลัน

และน้ำป่าไหลหล าก และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่ านบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

.

.

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า และสามารถติดตามข้อมูลที่

เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.