กรมอุตุเตือนพื้นที่ รับมือพายุฝนถล่มหนัก

วันที่ 10 พ.ค. 2565 เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศเตือน “พายุอัสนี”

บริเว ณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 9 โดยระบุว่า เมื่อเวล า 04.00 น. ของวันนี้

พายุไซโคลนกำลังแ รง “อัสนี” บริเ วณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกล าง

หรือมีศูนย์กล างอยู่ที่ละติจูด 14.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 84.3 องศาตะวันออก

มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กล างประมาณ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 14 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทั้งนี้ ค าดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดียตอนกล างในช่วงวันที่ 10-11 พ.ค. 65

โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย แต่จะทำให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแ รง

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

โดยมีฝนตกหนักมากบริเว ณภาคใต้ ขอให้ประชาช นบริเว ณภาคใต้ระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก

ถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากได้

สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

rain flows down from a roof down

อย่ างไรก็ตาม จึงขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า

และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า http://www.tmd.go.th

หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.