ตรวจสอบร าค าทอง

ร าค าทองวันนี้ 13 กรกฎาคม 2565 เปิ ดตล าดร าค าดิ่งแ รง 200 บ าท

จากร าค าปิดเมื่อวานนี้ (12 ก.ค.)

สมาคมค้ าทองคำ ประกาศร า ค าทองคำในประเทศวันหยุดอาสาฬหบูชา

ปรับลงแร งตามทองคำตล าดโลก 200 บ าท

แต่อย่ างไรก็ดี ทองคำปรับลดลงได้ไม่มากเท่าที่ควร

เนื่องมาจากยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากเงิ นบ าทที่อ่อนค่ าในเช้านี้

บริเว ณ 36.22 บ าท เนื่องจากได้รับแ งกดดันจากดัชนีเ งินดอลล าร์ ที่แข็งค่ าสุดในรอบ 20 ปี

ร าค าทองวันนี้รูปพรรณรับซื้อ 29,061.72 บ าท ขายออก 30,200 บ าท

ร าค าทองคำวันนี้ 1 บ าท 30,200 บ าท

ร าค าทองคำวันนี้ 2 สลึง 15,350 บ าท

ร าค าทองคำวันนี้ 1 สลึง 7,925 บ าท

ร า ค าทองคำวันนี้ ครึ่งสลึง 4,213 บ าท

ร าค าทองคำแท่งวันนี้ รับซื้อ 29,600 บ าท ขายออก 29,700 บ าท

ร าค าทองคำต่างประเทศ 1,727 ดอลล าร์ต่อออนซ์