ตรวจสอบร าค าทองวันนี้

ร าค าทองวันนี้ (12 ก.ค. 65) ขยับขึ้น 50 บ าท ทองรูปพรรณบ าทละ 30,350 บาท

ร าค าทองวันนี้ (12 ก.ค. 2565) ขยับขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ ายเมื่อวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 30,350 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9.27 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ า ทละ 29,750 บ าท

ขายออก 29,850 บา ท ตามประกาศครั้งที่ 1

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,213.32 บ าท

และมีร าค าขายออกที่ 30,350 บ าท ส่วนร าค าทองคำโลก

หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,736.00 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 12 ก.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 29,750 บ าท

ขายออก บ าทละ 29,850 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 29,213.32 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,350 บ าท

ของคุณข้อมูล prachachat