ตรวจสอบร าค าทอง

ร าค าทองประจำวันนี้ (11 ก.ค. 2565) คงที่ เมื่อเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้

โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 30,300 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค ม ค้าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9.26 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 29,700 บ าท

ขายออก 29,800 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1 ของวันนี้

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บา ทละ 29,167.84 บ าท

และขายออกที่ร าค า 30,300 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,743.00 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 11 ก.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 29,700 บ าท

ขายออก บ าทละ 29,800 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 29,167.84 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,300 บ าท