เลือกหัวใจ 1 แบบที่ชอบ

หัวใจแบบไหนที่ชอบ บอกว่าคุณชอบเนื้อคู่แบบไหน

ชอบแบบที่ 1

คุณมักจะชอบคนที่มีรูปร่ างสันทัด แต่หากเค้าเตี้ยกว่าคุณ

คุณก็จะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ คุณชอบคนผิวสองสีออกเข้มนิดๆ

ด วงต าคมชัด คิ้วดกเข้ม และหากสูงใหญ่จะพิจารณา

เป็นพิเศษคุณชอบคนที่มีความแมนสมกับเป็นผู้ชาย หรือมีความอ่อนโยนสมกับเป็นผู้หญิง

คุณจะชอบคนที่อายุมากกว่าคุณ แต่หากอายุน้อยกว่าก็ต้องมีความคิด ความ อ่ า น เป็น

ผู้ใหญ่กว่า ถึงจะเป็นคนที่ตรงสเป็คของคุณมากคุณ

ไม่ชอบคนพูดมาก พล่าม ไ ร้ ส า ร ะ หรือว่ากระล่อนจนเกิ นพอดี

ชอบแบบที่ 2

คุณชอบคนเก่ง มีความสามารถ เด่นด้านกีฬา หรือคนที่เรียนเก่งจนมีชื่อเสียง

ความชอบของคุณจะเริ่มจากการหลงในความสามารถของเขาก่อนคุณชอบผู้ชายสะอาด มีรสนิยม

เป็นคนที่ดูดี ไม่ว่าการเจรจา การพูด หรือการแต่งกายก็ตาม

หากเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก หากเป็นคนรุ่นเดียวกันมักจะแตกแยก ห ย่ า ร้ า ง กันเพร าะ

เรื่องอารมณ์ และทิฐิคุณจะเป็นผู้ที่ชอบผู้ชายที่สามารถนำคุณได้

เพร าะโดยนิสัยแล้วคุณเป็นคนชอบอวดเก่ง และไม่ยอมใคร ใครสยบคุณได้ คุณจะนับถือและยอมรับในตัวคนๆนั้น

ชอบแบบที่ 3

เ นื้ อ คู่ ของคุณมักจะมาจากการเกื้อกูลหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

คุณจะใช้ชีวิตคู่ได้อย่างมีความสุข หรือว่าอดทน ฝ่ า ฟั น ไปสู่ผลสำเร็จได้คุณชอบคนที่ฉล าด ทั้งฉลาด

ทางความคิด และฉล าดทางอารมณ์ คนที่พูดเก่งๆ ยิ้มเก่งๆ

เข้าสังคมเก่งๆ คือคนที่คุณหลงรักมากเลยทีเดียว คุณไม่สนเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเขาสักเท่าไหร่ ไม่ว่า

เขาจะอ้วนจะผอม ผิวขาวหรือดำ สูงหรือเตี้ย หน้าต าดีหรือ แ ย่

คุณก็พร้อมที่จะมองข้ามมันไป และรักในสิ่งที่เขาเป็น

ชอบแบบที่ 4

หากเป็นคนสุภาพและมีความโรแมนติกหน่อยจะถูกใจคุณมาก

คุณเป็นคนชอบคนว่องไว ขยัน และมีความคิดความสามารถ

ช่วยแก้ปัญ หาได้ หากเป็นคนสำออยหรือสำอางเกินไป

จะไม่ใช่สเปคที่คุณแน่นอนคู่ชีวิตของคุณมีโอกาสพบกันในวัยเดียวกัน

แต่ลักษณะ เ นื้ อ คู่ ที่คุณต้องการต้องมีความคิดเป็นผู้นำ

สยบคุณได้ และสามารถทำให้คุณยอมรับในเหตุผล

ของเขาได้ นั้นแหละคุณจะสนใจเป็นพิเศษจะจนหรือร วยไม่สำคัญสำหรับคุณ

เพร าะคุณคิดว่าเ ร าทั้งสองคนร่วมสร้ างทุกอย่ างกันได้เสมอ

ลักษณะที่กล่ าวมานี้จะเป็นลักษณะคู่แท้ของคุณ