เจ้าแ ม่ใบ้ห วย ให้เลขมาแล้ว 2 ตัว 3 ตัวเน้นๆ

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับการประกาศร างวัลสลากกินแบ่งรั ฐบ าล

ประจำวันที่ 16 กรกฏาค ม 2565 สำหรับแ ม่น้ำหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้

มากับความเฮงและความปัง เพร าะเจ้าตัวนั้นเพิ่งซื้อทองคำหนักถึง 900 บ าท

ที่เอ าเงิ นสด 27 ล้ านไปซื้อทองมาเป็นถาดทองแท่ง ทองรูปพรรณ แล้ว

เจ้าแ ม่ใบ้ห วย “แ ม่น้ำหนึ่ง”

เจ้าแ ม่ใบ้ห วย “แ ม่น้ำหนึ่ง”

ด้านเลขที่แฟนๆรอคอย ประจำวันที่ 16 กรกฎาค ม 2565

มีการปล่อยเลข แ ม่น้ำหนึ่ง สำนักพาปัง รั ฐบ าลไทย-ออมสิ น

เน้น 5-2 ฟัน 5 เลข 2 ตัว ได้แก่ 52-50-20-54-24 ส่วนเลข 3 ตัว ได้แก่ 052-452

เลขเด็ดเจ้าแ ม่ใบ้ห วย “แ ม่น้ำหนึ่ง”

เจ้าแ ม่ใบ้ห วย “แ ม่น้ำหนึ่ง”

เจ้าแ ม่ใบ้ห วย “แ ม่น้ำหนึ่ง”

เจ้าแ ม่ใบ้ห วย “แ ม่น้ำหนึ่ง”