จาก 1 ถึง 7 เลือกเซียมซีมา 1 อัน

สุ่มเลือกเซียมซีมา 1 อัน บอกโช คล าภ บอกนิสัยใจคอได้แม่นมากๆ

ให้คุณเลือกเซียมซีมาจากรูปภาพด้านบน แล้วไปดูคำทำนายตามตัวเลขด้านล่าง

โดยไม้เซียมซีจะเรียงตัวเลขตั้งแต่ 7 ไล่ไปจนถึง 1 ตามลำดั บ

ไม้เซียมซีหมายเลข 7

ช่วงนี้มีโอกาสได้ซื้อบ้ านซื้อที่ดิน มีโอกาสดีๆ จังหวะดีๆ ช่วงต้นปี

คุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมาก มีความเข้มแข็ง มีพลังซ่อนเร้นอยู่ อ่อนโยน

ละเอียดถี่ถ้วน มีความปร าณีตมากกว่าผู้อื่น ยิ่งถ้าเป็นเพศหญิงแล้วนั้น

คุณเป็นคนที่มีลักษณะเรื่องของการทะลุอดทนมากกว่าผู้ชาย

สำหรับคนที่เป็นผู้ชายนั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนมากกว่าผู้หญิง

แต่เรื่องการตั ดสินใจและการหาเ งินคุณเป็นคนที่เก่งมาก

จังหวะดว งชะต าชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายช่วงนี้

บอกเลยว่าเป็นช่วงที่ดีระดั บ 9 เต็ม 10 ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จ

แต่ความสำเร็จนี้จะมาด้วยภาระหน้าที่อันใหญ่หล วง ความเหน็ดเหนื่อย

แต่ท้ ายที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขกับงานที่ทำ และเงิ นก็จะตามมาตามความฝันที่คุณได้วาดฝันไว้อย่ างแน่นอน

ไม้เซียมซีหมายเลข 6

ช่วงนี้เน้นย้ำให้สร้ งกุศล กลางเดือนนี้จะมีโอกาสที่จะได้เงิ นก้อนโตเป็นของร างวัล

คุณมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเป็นพิเศษ ทำอะไรจะทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นอยู่เสมอ

แต่ก็ไม่ทุกครั้งไป จะทำเฉพาะกับคนที่รู้สึกว่าน่า ห มั่ น ไ ส้

ด วงชะต าช่วงนี้จะได้ดีจากคำพูดคำจา แ ม้ว่าคำพูดของคุณนั้นดูเหมือนว่า

จะไม่ค่อยมีใครชอบสักเท่าไรก็ตาม แต่มันจะเป็นผลดีเรื่องของการทำงาน

และการทำงานอีกครั้งช่วงของกล างเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้โช คล าภจากการทำงานหนักมาก

การทำงานช่วงนี้ดูจะเหนื่อยมากกว่าช่วงอื่นเป็นพิเศษ และจะส่งผลกระทบในทางที่ดีในช่วงของต้นปีหน้าอย่ างแน่นอน

ใครที่กำลังรอการเลื่อนขั้นหรือเปลี่ยนตำแหน่งหรือโยกย้ ายงาน

ขอให้รอไปก่อน ช่วงของเดือนกุมภาพันธ์กำลังจะได้ดิบได้ดี

ไม้เซียมซีหมายเลข 5

ช่วงนี้ด วงการงานกำลังดีเยี่ยม มีเงิ นมากกว่าบริวาร จะได้รับคำตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับค่าแ รง

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชอบที่จะคิดแตกต่าง มีจินตนาการสูงที่แปลกใหม่ไม่เหมือนผู้อื่น

ชอบช่วยเหลือผู้อื่นทางอ้อม แต่กลับเป็นคนที่มีความคิดลบมากกว่าคิดบ ก เพร าะเ ชื่อว่าการคิดบวกเสมอไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างตัดสินใจเด็ดข าด แต่ถ้าหากมีแฟนแล้วแฟนของคุณจะเป็นคนตั ดสินใจเสียมากกว่า

ดว งชะต าของคุณจะได้ดีจากการทำงานหนัก จะมี ด วงชะต าเกี่ยวกับการทำงานการทำเ งินมากกว่าการเสี่ ยงโ ชค

หล ายครั้งแล้วที่ดูชะต าเรื่องของการงานของคุณเจอกับความลำบ าก แต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะก้าวข้ามผ่ านมันไปได้เสมอ

และครั้งนี้ชะต าของคุณดูเหมือนว่าจะมีโ ชคอยู่ตลอดเวล า และจะเป็นแบบนี้ไประยะย า ว 5 ปี 10 ปี

อีกทั้งช่วงของต้นปีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ถ้ามีโอกาสได้สร้ างงานส ร้ างอนาคตอีกทิศทางหนึ่ง

และเป็นทิศทางที่คู่ขนานกันกับงานที่คุณกำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้

ไม้เซียมซีหมายเลข 4

ความมั่นคงจากผลตอบแทนทำให้ดวงชะต าของคุณนั้นเจอกับสิ่งที่ดี ผลจากการทำงานหนัก

นิสัยใจคอโดยรวมแล้วเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อย อัธยาศัยดี ยิ้มเก่ง

มองโลกแง่ดีอยู่เสมอ ให้อภัยคนได้ง่าย เป็นเห ตุให้ไม่หลายๆ ครั้งคุณจะต้องเอากลับมาคิดที่บ้ าน

ดว งชะต าของคุณนั้นร้า ยดีขึ้นอยู่กับดวงเมืองช่วงนี้ สถานการณ์บ้ านเมืองเป็น

อย่ างไรโชคชะต าของคุณก็จะเป็นแบบนั้น ภาย 3 วัน 7 ด วงชะต ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหนักมาก

แ ม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคปัญห าต่างๆนานาก็ตาม แต่ก็จะได้ดีหลัง 7 วันอย่ างแน่นอน

ไม้เซียมซีหมายเลข 3

ด วงเด่นเรื่องของการเปิ ดช่องทางการทำงาน มีโช คล าภมาก จังหวะชีวิตเริ่มดีขึ้นกว่าเดิม

คุณเป็นคนที่มีสีทาหน้าต าเคร่งขรึม ดูเหมือนว่าจะเป็นคนอมทุกข์เล็กน้อย คนข้างเจ้าระเบียบ

บ างครั้งก็ดูดุดันจนคนอื่นไม่ค่อยกล้ าเข้าใกล้ แต่ถ้าใครได้รู้จักตัวตนที่แท้จริง

ของแล้วจะรู้เลยว่าเป็นคนที่มีนิสัยดี นึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ ทำอะไรก็

จะเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเอง จนบ างครั้งทำให้ตัวเองนั้นลำบ ากใจ

แต่คุณก็ไม่ได้บอกให้ใครได้รับรู้เรื่องนี้ เพร าะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เห็นจำเป็นต้องไปอวดหรือไม่บอกใครเลย

ด วงชะต าของคุณเป็นด วงชะต าของผู้ที่จะได้ดิบได้ดีจากการเป็นเจ้านายตัวเอง

หากมีอุปสรรคช่วงนี้ให้ลุยให้เต็มที่อย่ าได้ย่อท้อ แล้วช่วงต้นปีจะพบกับโ ชคที่ก้าวเข้ามาจังหวะชีวิตของคุณเอง

ไม้เซียมซีหมายเลข 2

การเ งินการงานค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดี แต่จะเจออุปสรรคปัญ หาเกี่ยวกับตัวคุณเองซะมากกว่า

ดว งชะต าของคุณช่วงนี้พบเจอกับคนดีและคนไม่ดี จะต้องระมัดระวังอย่ าได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่เห ตุการณ์ที่ไม่ควรจะเป็น

ในด้านของด วงชะต า ถึงแม้ว่าจะพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีตั้งแต่ผ่ านพ้นปลายปีที่ผ่ านมา

แต่ดว งชะต ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่มหาโช คมหาทรัพ ย์ในอนาคต

ชะต าเรื่องของอำนาจวาสนาจะเข้ามาของเรือน ทำให้เห ตุการณ์ต่างๆ หล ายๆสิ่ง หล ายๆอย่าง ผ่ านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีอยู่เสมอ

แนะนำอย่ างหนึ่ง ช่วงนี้ให้กรวดน้ำกับเจ้ากร รมนายเว รด้วย แล้วบุญจะช่วยส่งเสริมเปิ ดโ ชคล าภให้กับตัวคุณ

ไม้เซียมซีหมายเลข 1

จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการทำมาค้ าขาย จะมีโชคและร ายรับร ายได้ใ หม่ๆ จากคนใกล้ตัว

คุณเป็นคนที่มีความคิดความอ่านไม่เหมือนผู้อื่น เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือ

ผู้อื่นแ ม้ตัวเองจะเหน็ดเหนื่อยและเสียผลประโยช น์ก็ตาม

คุณเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์คนอื่นได้ง่าย ไว้ใจคนง่าย แต่ถ้าใครคิดจะมาร้ ายบอกเลยว่าทำอะไรคุณไม่ได้หรอก

เพราะเป็นคนที่มี ด วงจิตแข็งมาก ใครมาคิดร้ ายหรือปอง ร้ ายใดๆ ก็จะแพ้ภัยตัวเองไปที่สุด

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเอง

มักจะทำเรื่องส่วนของตัวเองที่รู้สึกว่าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

นิสัยใจคอของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดมัธยัสถ์

อาจจะดูหยิ่ งหน่อยๆ แต่ถ้าได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงแล้วจะรู้เลยว่า

คนนั้นไม่ใช่คนที่หยิ่งศัก ดิ์ศรี แต่เป็นคนที่รู้จักพอดี ประมาณตนไม่เข้าไปก้าวก่ายเรื่องของคนอื่น

ด วงชะต าของคุณช่วงปล ายสัปดาห์หน้า มีเกณฑ์ได้จับจังหวะชีวิตที่ดี ดว งโช คชะต าจะเริ่มเปลี่ยนไปทิศทางที่ดี

ตั้งแต่หลังปล ายปีที่ผ่ านมา แ ม้จะไม่ได้ถูกโ ชคร างวัลมานาน

ก็จะมีโอกาสที่จะได้ร างวัลใหญ่ ใครที่สั่งสมบุญมาเยอะมีโอกาสสูงมากที่จะได้สิ่งของมีค่ ามาครอบครอง