เตรียมรับมือ ฝนตกหนัก 20 ถึง 23 พ.ค. 65

วันที่ 18 พฤษภาค ม 2565 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า

เรื่อง “ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเว ณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้”

(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤษภาค ม 2565) ฉบับที่ 1 ค าดหมายว่า

ม รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแร งปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย

ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแ รงบริเว ณอ่าวมะตะบันเคลื่อนผ่ านประเทศเมียนมา

เข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ 20-23 พฤษภาค ม 2565 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแ รง

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างพื้นที่ บริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง

ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคใต้ตอนบน

ขอให้ประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก

และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่ านบริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนอง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสี ยหา ยที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแร งขึ้น

โดยบริเว ณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนบริเว ณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนอง

จึงขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า

และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า

http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง