อันดั บใดใน 5 ร าศี ด วงปังเปรี้ยง เอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่

จัดอันดั บ 5 ร าศี ดว งปังเปรี้ยง !! หลังดาวมฤตยูย้ายร าศี 7 เดือน 7 นี้

ดาวมฤตยูจะมีการโยกย้ ายร าศีในวันที่ 7 กรกฎาค มนี้

ซึ่งการย้ ายร าศีของดาวมฤตยูในครั้งนี้จะส่งผลถึง 12 ร าศี

ทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับภพที่ดาวไปสถิตอยู่

โดยจะมีอยู่ 5 ร าศีด้วยกัน ที่ด วงชะต าพลิกผันจากร้ ายกล ายเป็นดีมาก

หลังจากดาวมฤตยูย้ าย ด วงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงชุดใหญ่เลยทีเดียว

อันดั บ ที่ 5 คนที่เกิ ดในร าศีกรกฎ (15 ก.ค. ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 16 ส.ค.)

อันดั บที่ 4 คนที่เกิ ดใน ร าศีมังกร (14 ม.ค. ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 12 ก.พ.)

อันดั บที่ 3 คนที่เกิ ดใน ร าศีมีน (14 มี.ค. ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 12 เม.ย.)

อันดั บที่ 2 คนที่เกิ ดใน ร าศีตุลย์ (17 ต.ค. ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 15 พ.ย.)

อันดั บที่ 1 คนที่เกิ ดใน ร าศีเมษ(13 เม.ย. ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 13 พ.ค.)

ข้อมูล today.line.me