เกจิอาจารย์ชื่อดัง หล วงพ่ อร วย ปาสาทิโก

ต้องบอกก่อนว่า หล วงพ่ อร วยนั้นนับว่าเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอยุธย า

หลวงพ่ อร วย ปาสาทิโก หรือ พระมงคลสิทธาจารย์

หลายคนที่เป็นศิษย์บอกว่าท่านเก่งทางด้านเมตตามหานิยม โช คล าภ นอกจากวัตถุมงคลเครื่องร างของขลัง

ที่ถูกกล่าวขานมาหลายปี นอกจากนี้เหล่าพ่ อค้าแ ม่ค้า คนทำมาหากินก็ยังบูชาสวดคาถา ขอพรเสริมมงคลให้ลู กร่ำร วย

เป็นคาถาเรียกทรัพย์ บางคนเรียกว่า คาถามหาเฮง ใครก็ต ามที่ได้บูชาพร้อมกับท่องบทสวดห ลวงพ่ อรว ยอยู่เป็นประจำ

ก็จะช่วยเสริมความร่ำร วยให้กับตัวเอง หลายคนถามว่าท่องยังไง

อาจจะท่องก่อนออกจากบ้ าน หรือท่องก่อนการค้าข าย เพื่อเพิ่มความเฮงก็ได้

คาถาเรียกทรัพย์ หล วงพ่ อร วย

(ท่องนะโม 3 จบ)

สัมพุทธชิต า จะสัจจานิ เก รัตสะ พระพุทธชิต า

สัพพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม

สวดเพื่อขอโช คล าภและทำมาหากินให้ร่ำร วย