รับซื้อทำกำไร ร าค าทองร่วงลงต่อเนื่อง

ร าค าทองประจำวันนี้ (7 ก.ค. 2565) สมาคมค้ าทองคำ ปรับร าค าลง 300 บ าท

เมื่อเทียบกับร าคาปิดวานนี้ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 30,450 บ าท

ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ เมื่อเวล า 9.22 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,850 บ าท

ขายออกบ าทละ 29,950 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1 ของวันนี้

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,319.44 บ าท

และมีร าค าขายออกที่ 30,450 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,741.00 ดอลล าร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 7 ก.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 5

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 29,850 บ าท

ขายออก บ าทละ 29,950 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 29,319.44 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,450 บ าท

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 29,900 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,000 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 29,364.92 บ าท

ขายออก บ าทละ 30,500 บ าท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,850 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,950 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,319.44 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,450 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,900 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,000 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,364.92 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,500 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,850 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,950 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,319.44 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,450 บ าท