ตรวจสอบร าค าน้ำมันก่อนเดินทาง

ร า คาน้ำมันวันนี้ (6 ก.ค. 65) ตามข้อมูลจากบ างจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 44.55 บ าท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 44.28 บ าท

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 ร าค าอยู่ที่ 34.94 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 34.94 บ าท

และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 49.36 บ าท

สำหรับร าค าน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 05.53 น.ที่ผ่านมา

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.55 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.28 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 43.44 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.14 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 49.36 บ าท

หมายเหตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจากฯ ควรตรวจสอบร าค า

ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.