ร าค าทอง ลดฮวบหนัก

ร าค าทองวันนี้ (6 ก.ค.65) ลดลงในเช้าเปิ ดการซื้อขาย 300 บ าท

ขณะที่ต่างประเทศ หลุดบริเวณ 1,800 ดอลล าร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 7 เดือน

ร าค าทอง Spot เมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวลงอย่ างร้อนแรงหลุดบริเวณ 1,800 ดอลล าร์

ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 7 เดือน จากที่สกุลเงิ นดอลล าร์สหรั ฐแข็ง

ค่ ามากกดดัน ขณะที่ร าค าทองในประเทศ สมาคมค้ าทองคำประกาศ

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 30,150.00 บ าท/บ าททองคำ

และขายออก 35,250.00 บ าท/บ าททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 29,607.48 บ าท/บ าททองคำ

และขายออก 31,750.00 บ าท/บ าททองคำ

ทองคำในประเทศ อิงตล าดสปอต 1,772.00 ดอลล าร์/ออนซ์