รวม 5 อันดั บร าศี ดว งดีที่สุดในเดือนนี้

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก

เผยถึงด วงชะตา 5 ร าศี ดว งดีเดือนกรกฎาค ม

สำหรับ 5 ร าศีด วงดีที่สุดในเดือนนี้ได้แก่…..

อันดั บ 1 คนที่เกิ ดในร าศีกันย์ คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 17 กันย ายน – 16 ตุล าค ม

อันดั บ 2 คนที่เกิ ดในร าศีเมษ คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาค ม

อันดั บ 3 คนที่เกิ ดในร าศีเมถุน คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 14 กรกฎาค ม

อันดั บ 4 คนที่เกิ ดใน ร าศีกุมภ์ คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาค ม

อันดั บ 5 คนที่เกิ ดในร าศีพฤษภ คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาค ม – 14 มิถุนายน

ขอบคุณข้อมูล horo.teenee