เลือกแมวตัวที่ชอบที่สุด

แมวตัวไหนที่ชอบ บอกได้ว่าคนอื่นมองคุณเป็นคนยังไง

ให้เพื่อน ๆ เลือกแมว 1 ตัวจาก 5 ตัวนี้ บอกได้ว่าในสายต าคนอื่น

คุณเป็นคนนิสัยยังไง เลือกแล้วเร าก็มาดูผลการทำนายกันเลยจ้า…

เลือกแมวตัวที่ 1

ในสายต าคนอื่น คุณเป็นคนขี้อาย หน้าบ าง ไม่กล้าพูดสิ่งที่ตัวเองคิด มักจะมีรอยยิ้มให้คนอื่นเสมอ

และเข้ากับคนอื่นได้ดี ในสายต าคนอื่น คุณเป็นคนอ่อนโยน

มักจะชอบคิดแทนคนอื่น พย าย ามเปลี่ยนแปลงตัวเองเ พื่อตอบสนองคนอื่น

แต่กลับทำให้คนอื่นคิดว่าคุณไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง และอ่อนแอ

แต่จริง ๆ แล้วคุณแค่เป็นคนชอบเก็บตัว ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่ง

ซุกซ่อนหัวใจที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก และความอ่อนโยน สำหรับคนแปลกหน้า

คุณจะรักษาระยะห่าง ที่ปลอดภัย รอจนค่อย ๆ เกิดความไว้วางใจ และความรู้สึกดี ๆ ด้วย

ถึงจะค่อย ๆ แสดงให้เห็นอารมณ์ที่แท้จริง ที่แตกต่างจากภายนอกอย่ างสิ้นเชิง หวงแหนมิตรภาพ

การจะเป็นเพื่อนรักของคุณ ต้องใช้เวล า และการผ่ านประสบการณ์ต่าง ๆ ไปด้วยกัน

เลือกแมวตัวที่ 2

ในสายต าคนอื่นคุณเป็นคนแข็งแกร่ง เย็นชา เป็นคนเงียบ ๆ ค าดเดาไม่ได้

ในใจซุกซ่อนความลับไว้มากมาย ซึ่งจะเล่าให้คนที่สนิท ๆ ฟังเท่านั้u ในสายต าคนอื่น

คุณเป็นคนอารมณ์ไม่แน่นอน และรักษาระยะห่าง ไม่แสดงอารมณ์และความรู้สึกออกมาง่าย ๆ

แต่เวลาทำอะไรน่าเชื่ อถือ และเป็นคนพึ่งพาได้

แต่จริง ๆ แล้ว คุณแค่แสร้งทำเป็นภายนอกแข็งแก ร่ง แต่ในใจนุ่มนวล

เมื่อคนอื่นเข้าใจผิดคุณก็ไม่อ ย ากอธิบ าย อารมณ์อ่อนไหว แ ม้แต่กับเรื่องเล็ก ๆ เป็นผู้ให ญ่ช้า

และเป็นคนเงียบ ๆ ต่อหน้าคนแปลกหน้า แต่เมื่ออยู่กับเพื่อนสนิท ได้เจอเรื่องน่ายินดีก็จะพูดไม่หยุด

กลัวคนอื่นไม่สนใจ เวล าเจอเรื่องทุกข์ใจก็ จะแอบไปร้องไห้คนเดียว

เลือกแมวตัวที่ 3

ในสายต าคนอื่น คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดี ไม่ว่าเรื่องอะไรคุณก็สามารถมองในแง่ดีได้เสมอ

เป็นนักวางแผน ดำเนินการอย่ างแข็งแกร่ง เพียรพย าย ามเต็มที่

อะไรที่ตัดสิ นใจแล้วจะต้องทำให้ได้ดีที่สุด เป็นคนมีน้ำใจ อย ากมีชีวิตร่ำร วยน่าตื่นเต้น

ในสายต าคนอื่นคุณเป็นคนรักชีวิต และรู้จักสนุกกับการใช้ชีวิต

ตัวตนที่แท้จริงของคุณ มีเป้าหมายของตัวเอง ไม่ชอบความพ่ายแพ้ เวล าทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุด

ชอบเงิ นแต่ไม่แคร์ เ ก ลี ย ด อะไรที่ไม่มีความหมาย ไม่สมเห ตุสมผล

ไม่ชอบการ แ ย่ ง ชิง เชื่ อว่าอะไรที่เป็นของตัวเอง ก็ไม่จำเป็นต้องไป แ ย่ ง ชิงกับใคร

ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น แค่เพีຍงแต่ไม่ไปล้ำเส้นคุณ คุณก็จะมองผ่ านไป มีความอดทนสูง ไม่ว่าเรื่องอะไรก็เก็บไว้ในใจคนเดียว

เลือกแมวตัวที่ 4

ในสายต าคนอื่น คุณดูเป็นเด็ กไม่รู้จักโต เป็นคนตรงไปตรงมา ยิ้มเก่ง เรื่องเล็ก ๆ น้อย

ก็หัวเราะอย่ างมีความสุข เกิดอะไรขึ้นก็แสดงออกทางสีหน้า แต่บ างครั้งก็ไม่ค่อยระวัง

ลืมนู่นลืมนี่ เป็นคนดูไร้เดียงสา ไม่คิดอะไรมาก

แต่ในความเป็นจริง หัว ส ม อ ง คุณทำงานว่องไว และตอบสนองได้อย่ างรวดเร็วมาก

แยกออกชัดเจนระหว่างรักและ เ ก ลี ย ด ไม่ให้โอกาสคนที่ตัวเองไม่ชอบ

กับคนที่ชอบก็รักมากมาย แต่เป็นคนใจอ่อน แค่คนอื่นทำเสี ยงอ่อย ๆ ก็ใจอ่อนแล้ว

แสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณมีความสุข และซ่อนความเศร้ าเอาไว้ เพ ราะไม่อยากให้คนอื่นไม่สบ ายใจ

เลือกแมวตัวที่ 5

ในสายต าคนอื่น คุณเป็นคนมีอัธย าศัยดี โรแมนติก เอาใจใส่ เพื่อน ๆ ขอร้องอะไรก็ทำให้เสมอ

ไม่กลัวชีวิตใ หม่ ๆ สภาพแวดล้อมใ หม่ ๆ หรือเพื่อนให ม่ ๆ เพร าะสามารถปรับตัวได้อย่ างรวดเร็ว

เป็นคนมีชีวิตชีวา มีความฉล าดทางอารมณ์สูง รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไร

ตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ชอบอะไรสลับซับซ้อน ชอบอะไรง่าย ๆ คนอื่นจะมาลู กเล่นต่อหน้าคุณ

คุณแค่มองแว่บเดียวก็ทะลุปรุโปร่ง ชอบอะไรตรงไปตรงมา

เป็นคนไม่คิดแค้นอะไรใคร แต่เวล าเจอเรื่องอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ กลับเลือกไม่ค่อยได้

ภายนอกดูอบอุ่นเป็นกันเอง จริง ๆ แล้วในใจมองหาสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบ าย